Koalicja Lanckorońska na rzecz Zrównoważonego Transportu

Uwaga! Uruchomiono nowe adresy internetowe Koalicji Lanckoronskiej. Są one bardziej domyślne niż dotychczasowe, mamy więc nadzieję, iż ułatwią Państwu korzystanie z naszej witryny.

Od dziś na stronę Koalicji Lanckorońskiej na rzecz Zrównoważonego Transportu można wejść przez następujące adresy:

lanckoronska.eu

www.lanckoronska.eu

koalicja.lanckoronska.eu

www.koalicja.lanckoronska.eu

Cały czas funkcjonują rownież stare adresy:

koalicja.zm.org.pl

www.koalicja.zm.org.pl

Zalecamy jednak stosowanie i propagowanie nowych.