Koalicja Lanckorońska na rzecz Zrównoważonego Transportu

Emisja dwutlenku węgla w milionach ton z transportu drogowego w 25 krajach Unii Europejskiej, Bułgarii, Islandii Norwegii, Rumunii i Turcji w latach 1990-2004 [29].