Koalicja Lanckorońska na rzecz Zrównoważonego Transportu

W stosunku do masy ciała dzieci wdychają dużo więcej kancerogennych cząstek niż dorośli - małe dzieci wdychają pięciokrotnie, a noworodki dziesięciokrotnie więcej zanieczyszczeń niż dorośli, ponieważ wdychają więcej powietrza na kilogram masy ciała [18].