Koalicja Lanckorońska na rzecz Zrównoważonego Transportu

2008.08.12: Stanowisko Koalicji Lanckorońskiej ws. zmian w prawie budowlanym

Chociaż Ministerstwo Infrastruktury nie ułatwiło konsultacji zmian w ww. ustawach wysyłając trudny do studiowania projekt ustawy o zmianie ustawy, zamiast prezentacji ujednoliconych tekstów najważniejszych zmienianych ustaw lub ich... »

2007.12.17: Stanowisko w sprawie masowego wycinania drzew przydrożnych

Stanowisko Stowarzyszenia na rzecz Ochrony Krajobrazu Kulturowego Mazur "Sadyba" oraz Koalicji Lanckorońskiej na rzecz Zrównoważonego Transportu w sprawie masowego wycinania drzew przydrożnych - apel o zachowanie cennych krajobrazów i... »

2007.12.03: Ograniczenie wzrostu transportu jako warunek skutecznej ochrony klimatu

Głos Koalicji Lanckorońskiej o politykę niskoemisyjnego transportu w nawiązaniu do kolejnej Konferencji Stron Konwencji Klimatycznej (COP) i Konferencji Członków Protokółu z Kioto, odbywającej się na Bali, w dniach 3-14 grudnia 2007 r.:... »

2007.09.09: Stanowisko popierające zrównoważony rozwój Podhala

Koalicja Lanckorońska na rzecz zrównoważonego transportu wyraża poparcie dla wystąpień mieszkańców Podhala, przeciwnych degradacji regionu przez nadmierną rozbudowę sieci dróg, wielkich ośrodków wypoczynkowych i wyciągów narciarskich... »

2007.07.26: Ekologiczne Euro 2012

Koncepcja Green Goal(tm) FIFA World Cup 2006 lub austro-szwajcarska ekologiczna strategia UEFA EURO 2008™ powinny być wzorem dla polsko-ukraińskiego Euro 2012. Głównym ich założeniem jest minimalizacja negatywnego, dodatkowego wobec... »

2007.07.24: List otwarty w sprawie Euro 2012

Sz. P. Jarosław Kaczyński Premier Rządu Rzeczpospolitej Polskiej Przewodniczący Polskiego Komitetu Organizacyjnego Euro 2012. Szanowny Panie Premierze, Gratulujemy Polsce możliwości organizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej w 2012 roku... »

2007.04.23: Wnioski do Indykatywnej listy do POIiŚ 2007-13

Wnioski Koalicji Lanckorońskiej w konsultacjach społecznych Indykatywnej listy do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 - projekty kolejowe. Pragniemy podziękować, że zostały uwzględnione niektóre nasze uwagi wyrażone... »

2007.03.16: Uwagi do nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Stanowisko Koalicji Lanckorońskiej w sprawie projektu nowelizacji Ustawy O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Nawet pobieżna obserwacja tego, co dzieje się w sferze gospodarowania przestrzenią w Polsce, prowadzi do przekonania, że... »

2006.10.16: Stanowisko Koalicji ws. inwestycji kolejowych w PO Infrastruktura i Środowisko

(Stanowisko Koalicji Lanckorońskiej skierowano do Wiceministra Rozwoju Regionalego Jerzego Kwiecińskiego) Koalicja w pełni podziela analizy, wnioski i propozycje zawarte w Raporcie Centrum Zrównoważonego Transportu nr 4/2006, pt. Analiza... »

2006.09.16: Poparcie dla wniosku ISO o zmiany w Ustawie Prawo Ochrony Środowiska

(Poparcie skierowano do Ministra Środowiska Jana Szyszko) Koalicja Lanckorońska na rzecz zrównoważonego transportu wyraża poparcie dla złożonego dnia 31 lipca 2006 roku przez Instytut Spraw Obywatelskich z Łodzi wniosku i opinii w sprawie... »

2006.08.30: Pismo dotyczące Ustawy o szczególnym trybie przygotowywania inwestycji w zakresie dróg krajowych

(Pismo Koalicji Lanckorońskiej skierowano do Marszałka Sejmu RP Marka Jurka, Marszałka Senatu RP Bogdana Borusewicza oraz Pana Janusza Kołodzieja - Przewodniczącego Sejmowej Komisji Infrastruktury i Pana Dawida Jackiewicza... »

2006.06.06: Uwagi do Strategii dla transportu kolejowego do roku 2009

Uwagi Koalicji Lanckorońskiej do Strategii dla transportu kolejowego do roku 2009 Stanowisko skierowano do Mirosława Chaberka, podsekretarza stanu ds. kolejnictwa w Ministerstwie Transportu. Koalicja Lanckorońska na rzecz Zrównoważonego... »

2006.05.26: Stanowisko Koalicji ws. PO Rozwój Polski Wschodniej

Stanowisko Koalicji Lanckorońskiej skierowano do Wiceministra Rozwoju Regionalego Jerzego Kwiecińskiego. Uważamy, że Program Operacyjny dość trafnie identyfikuje problemy, słabe strony, a z drugiej strony szanse rozwojowe Polski Wschodniej... »

Dodaj nowy artykuł