Koalicja Lanckorońska na rzecz Zrównoważonego Transportu

2008.01.11: Jak nie zmarnować pieniędzy na drogę rowerową?

Projektowanie bezpiecznych i użytecznych tras rowerowych to sztuka niezbyt popularna i mało znana w naszym kraju. Jednak przy dobrych chęciach jej podstawy można opanować dość szybko. Aby to ułatwić, przygotowaliśmy broszurę pt. Jak nie... »

2006.12.10: Raport CZT 5/06: Efektywność wykorzystania nowego taboru w Polsce

Szynobusy to popularna nazwa lekkich zespołów trakcyjnych głównie o napędzie spalinowym - współczesna wersja wagonów motorowych, które już przed wojną kursowały na sieci PKP. Autobusy szynowe do niedawna stanowiły rzadkość na polskich... »

2006.10.23: Mapa konfliktów z obszarami Natura 2000

Przedstawiamy mapę potencjalnych konfliktów sieci dróg krajowych i autostrad z obszarami Natura 2000 w Polsce. Na mapie pokazano wszystkie obszary Natura 2000 w Polsce zgłoszone do Komisji Europejskiej, zarówno przez Ministerstwo... »

2006.10.09: Raport CZT 4/2006: Analiza inwestycji kolejowych w projekcie PO IiŚ oraz propozycje korekty

Celem niniejszego Raportu jest analiza propozycji inwestycji kolejowych planowanych do realizacji w okresie 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Przedmiotem analizy jest lista projektów priorytetowych... »

2006.08.30: Raport CZT 3/2006: Ocena efektywności modernizacji i remontów linii kolejowych

Stan polskiej infrastruktury kolejowej dalece odbiega od stanu infrastruktury w innych krajach europejskich, i to nie tylko Europy Zachodniej, ale także Wschodniej - nie można go nazwać inaczej jak katastrofalnym. W latach 2001 - 2004... »

2006.07.31: Raport CZT 2/2006: Rehabilitacja trakcji i eliminacja wąskich gardeł na sieci kolejowej

Raport stanowi analizę opracowanego przez PKP Polskie Linie Kolejowe projektu "Rehabilitacja trakcji i eliminacja wąskich gardeł na sieci kolejowej". Jego celem jest ocena poszczególnych zadań w ramach tego projektu oraz przedstawienie... »

2006.04.13: Wpływ transportu na środowisko i zdrowie ludzi

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze wydało bezpłatną broszurę dla organizacji pozarządowych i grup mieszkańców. Broszura pt. Wpływ transportu drogowego na środowisko i zdrowie ludzi zawiera podstawowe fakty dotyczące transportu, którymi mogą... »

2006.04.13: Udział społeczeństwa w postępowaniach dotyczących przedsięwzięć wymagających OOŚ, w tym inwestycji drogowych

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze wydało broszurę dla organizacji pozarządowych i grup mieszkańców, którą można otrzymać bezpłatnie. Broszura pt. Udział społeczeństwa w postępowaniach dotyczących przedsięwzięć wymagających OOŚ, w tym... »

2006.01.31: Raport CZT 1/2006: Czy PKP PR wyłudzają dotacje?

Niniejszy raport został wykonany przez Centrum Zrównoważonego Transportu i biuro Społecznego Rzecznika Niezmotoryzowanych z powodu permanentnie napiętej sytuacji finansowania regionalnych przewozów kolejowych w Polsce. Przypomnijmy kilka... »

Dodaj nowy artykuł