Koalicja Lanckorońska na rzecz Zrównoważonego Transportu

Deklaracja Koalicji Lanckorońskiej

Deklaracja Koalicji Lanckorońskiej na rzecz Zrównoważonego Transportu. Koalicja Lanckorońska jest porozumieniem organizacji pozarządowych i osób, działających na rzecz promocji zrównoważonego transportu oraz ograniczenia negatywnego wpływu... »

Regulamin Koalicji Lanckorońskiej

Regulamin Koalicji Lanckorońskiej na rzecz zrównoważonego transportu: 1) Członkiem Koalicji może być organizacja pozarządowa lub osoba, która akceptuje cele powołania oraz zasady działania Koalicji, pod warunkiem, że żaden z członków... »

Członkowie koalicji

1) Federacja Zielonych - Grupa Krakowska 2) Fundacja Aeris Futuro http://www.aeris.eko.org.pl 3) Inicjatywa Obywatelska 2002 - Grodzisk Mazowiecki 4) Instytut na rzecz Ekorozwoju http://www.ine-isd.org.pl 5) Instytut Spraw Obywatelskich... »

Opis projektu

Najważniejsze działania Koalicji Lanckorońskiej w latach 2006-2007 to: a) Spotkanie Założycielskie Koalicji (30-31 marca 2006 r., Warszawa) b) Obsługa techniczna - założenie i prowadzenie sekretariatu Koalicji c) Cztery spotkania robocze... »

Dodaj nowy artykuł