Koalicja Lanckorońska na rzecz Zrównoważonego Transportu

Artykuły: 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-240 | 241-260 | 261-276

2009.06.20: Podsumowanie monitoringu zrównoważonego rozwoju Mazowsza

Przedstawiamy podsumowanie obserwacji w ramach monitoringu zrównoważonego rozwoju Mazowsza prowadzonego dla projektu "Eko-Herkules" Instytutu na rzecz Ekorozwoju. Obserwacje były prowadzone od stycznia 2008 roku przez Wojciecha... »

2009.06.19: II konferencja LINK Forum w Polsce - zaproszenie

Centrum Zrównoważonego Transportu Zielonego Mazowsza zaprasza do udziału w II konferencji projektu Forum LINK w Polsce pt. Czas na przesiadkę - intermodalny transport pasażerski w Polsce. Zapraszamy przedstawicieli wszystkich instytucji i... »

2009.06.09: Odwołanie ws. trasy S7 w Łomiankach

Do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska za pośrednictwem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska: Działając w interesie publicznym (stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego od 4 XI 2004 r.) i realizując cele... »

2009.04.22: Miejska infrastruktura rowerowa w Szczecinie

22 kwietnia w Urzędzie Miejskim w Szczecinie odbyła się konferencja Miejska infrastruktura rowerowa, zorganizowana przez Stowarzyszenie Rowerowy Szczecin. Ponieważ my również mieliśmy swój skromny wkład w jej program , poniżej... »

2009.03.28: Lepsza kolej do Radomia

W związku z wydaniem decyzji środowiskowej dla modernizacji linii nr 8 Warszawa - Radom - Kielce, która uwzględniała niektóre wnioski Zielonego Mazowsza, a niektórych nie, w dodatku część zapisów spełniających nasze postulaty sformułowano... »

2009.03.20: Monitoring zrównoważonego rozwoju Mazowsza - I kwartał 2009

Poniższy tekst jest fragmentem raportu przygotowanego na zamówienie Instytutu na rzecz Ekorozwoju w ramach projektu Eko-Herkules prowadzonego przez InE, a finansowanego przez NFOŚiGW. Tekst zawiera opinie własne autora i nie może być... »

2009.03.15: Warsztaty rowerowe w Szczecinie

Konferencja Miejska infrastruktura rowerowa to seria prezentacji i warsztatów z zakresu projektowania przyjaznej rowerzystom infrastruktury. Spotkanie odbędzie się 22 kwietnia w Urzędzie Miejskim w Szczecinie. Poruszane tematy znacznie... »

2008.12.16: Monitoring zrównoważonego rozwoju Mazowsza - IV kwartał 2008

Wszystkie znaki na niebie i ziemi pokazują, że podstawową rzeczą jakiej brakuje osobom podejmującym decyzje w zakresie transportu na Mazowszu jest wola rzetelnej konsultacji proponowanych rozwiązań. Stowarzyszenie Zielone Mazowsze przez 6... »

2008.11.28: PKP Przewozy Regionalne przegrały proces przeciwko ZM

Uprawomocnił się wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie o utratę dóbr osobistych, wytoczonej przez spółkę PKP Przewozy Regionalne stowarzyszeniu Zielone Mazowsze po zorganizowanej przez stowarzyszenie 26 stycznia 2006 r. konferencji... »

2008.10.07: Nowe sygnalizacje dla niezmotoryzowanych

Niniejszy artykuł zawiera szereg komentarzy i wskazówek dotyczących oceny rezultatów modernizacji lub budowy sygnalizacji na przejściach dla pieszych i przejazdach dla rowerów. W założeniach powstawać powinny obiekty nowoczesne... »

2008.09.19: Zakopianka uchylona

9 września odbyła się sprawa sądowa Federacji Obrony Podhala w Warszawie. Dziś został wydany wyrok, w którym Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił decyzję Ministra Środowiska w przedmiocie uzgodnienia realizacji przedsięwzięcia... »

2008.09.16: Monitoring zrównoważonego rozwoju Mazowsza - III kwartał 2008

Poniższy tekst jest fragmentem raportu przygotowanego na zamówienie Instytutu na rzecz Ekorozwoju w ramach projektu Eko-Herkules prowadzonego przez InE, a finansowanego przez NFOŚiGW. Tekst zawiera opinie własne autora i nie może być... »

2008.08.26: Bezpłatne porady prawne

W ramach prowadzonego aktualnie projektu Wsparcie społeczności lokalnych zagrożonych inwestycjami szkodliwymi dla środowiska, realizowanego dzięki finansowej pomocy Unii Europejskiej, Towarzystwo na rzecz Ziemi prowadzi bieżącą... »

2008.08.25: Forum LINK - daj intermodalny przykład!

W ramach Europejskiego Forum Pasażerskich Przewozów Intermodalnych rozpoczęto kompletowanie bazy danych przykładów funkcjonujących lub niedawno zakończonych projektów mających na celu ułatwienie przesiadek w podróży. Każda dobrze opisana... »

2008.08.01: Uwagi do Strategii Zrównoważonego Transportu dla Warszawy

Pierwsze pytanie, jakie nasuwa się w związku z powstaniem nowej strategii zrównoważonego rozwoju transportu, to co się stało z poprzednią strategią? Odpowiedź można znaleźć w analizie sił i słabości (SWOT). Jako naszą pierwszorzędną siłę... »

2008.07.31: Zaparkować za 3 złote każdy ma ochotę

Trzy złote za godzinę parkowania w Strefie Parkowania Płatnego Niestrzeżonego w Warszawie to za mało, jak pokazuje nasz najnowszy raport wykonany w ramach projektu Społeczny Rzecznik Niezmotoryzowanych. Aby można było łatwiej znaleźć... »

2008.07.03: Rowerostrada Polski Wschodniej - zaproszenie do konsultacji

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jako Instytucja Pośrednicząca uczestniczy w realizacji Działania V.2 Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Powyższe działanie ma na celu rozwój turystyki rowerowej w Polsce... »

2008.07.01: Monitoring zrównoważonego rozwoju Mazowsza - II kwartał 2008

Poniższy tekst jest fragmentem raportu przygotowanego na zamówienie Instytutu na Rzecz Ekorozwoju w ramach projektu Eko-Herkules prowadzonego przez InE, a finansowanego przez NFOŚiGW. Tekst zawiera opinie własne autora i nie może... »

2008.06.20: Spotkanie w Ministerstwie Infrastruktury

W piątek, 20 czerwca spotkaliśmy się w Ministerstwie Infrastruktury z autorami tworzonego właśnie rozporządzenia, które zastąpi obecne rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim muszą odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie... »

2008.06.12: Wypadki spowodowane przez rowerzystów w 2007 r.

Na posiedzeniu Parlamentarnej Grupy Rowerowej 12 czerwca 2008 r. nadkomisarz Armand Konieczny, naczelnik wydziału Profilaktyki i Analiz Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, przedstawił najnowsze dane ogólnopolskie o wypadkach... »

Artykuły: 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-240 | 241-260 | 261-276 | Dodaj nowy