Koalicja Lanckorońska na rzecz Zrównoważonego Transportu

Artykuły: 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-240 | 241-260 | 261-276

2006.12.21: Wygaszanie popytu w ZTM?

W ostatnich dniach pasażerowie metra, autobusów i tramwajów mogą podziwiać nowe plakaty ZTM reklamujace rzekomo najwygodniejszy sposób podróżowania do centrum Warszawy "Parkuj i Jedź" (P+R). Na plakatach znajduje się mapa z trzema... »

2006.12.17: Czy niekontrolowany rozwój transportu zaszkodzi polskiej gospodarce?

Rozmowa "Zielonego Światła" - z dr. Andrzejem Kassenbergiem, prezesem Instytutu na rzecz Ekorozwoju rozmawia Melania Żalińska. Uważa Pan, że rozwój transportu może obniżyć w nadchodzących latach konkurencyjność polskiej gospodarki. Wydaje... »

2006.12.15: Internalizacja kosztów zewnętrznych transportu w Polsce

Europejska Polityka Transportowa do 2010 roku jako jeden z głównych warunków swej wykonalności wymienia internalizację kosztów zewnętrznych transportu poprzez pełne wdrożenie zasady "zanieczyszczający płaci". Umożliwi to bowiem pojawienie... »

2006.12.12: KE rozpoczęła procedurę przeciwko Polsce w sprawie Via Baltica

Komisja Europejska przekazała dzisiaj polskim władzom list z żądaniem wyjaśnień w sprawie nieprawidłowości przy budowie drogi ekspresowej Via Baltica, w tym obwodnicy Augustowa zaplanowanej przez dolinę Rospudy. Komisja Europejska... »

2006.12.12: Unijna opinia o inwestycjach drogowych na Podlasiu

Od: Komisja Wspólnot Europejskich. Do: Jej Ekscelencja Pani Anna Fotyga, Minister Spraw Zagranicznych. Bruksela, dnia 12/12/2006 r. Pani Minister, Pragnę zwrócić Pani uwagę na zagadnienie stosowania przez Polskę przepisów dyrektywy... »

2006.12.10: Ruch drogowy a długość życia

Niniejszy raport zawiera przegląd studiów dotyczących wpływu zanieczyszczeń z ruchu drogowego na ryzyko zgonu i długość życia. Oparty został na materiałach przygotowanych przez Brett Hulsey z Sierra Club w 2005 r. Tłumaczenie we... »

2006.12.10: Raport CZT 5/06: Efektywność wykorzystania nowego taboru w Polsce

Szynobusy to popularna nazwa lekkich zespołów trakcyjnych głównie o napędzie spalinowym - współczesna wersja wagonów motorowych, które już przed wojną kursowały na sieci PKP. Autobusy szynowe do niedawna stanowiły rzadkość na polskich... »

2006.12.09: Ruch drogowy a nowotwory

Niniejszy raport zawiera przegląd studiów dotyczących związku ruchu drogowego z zagrożeniem białaczką i innymi nowotworami. Oparty został na materiałach przygotowanych przez Brett Hulsey z Sierra Club w 2005 r. Tłumaczenie we współpracy z... »

2006.12.08: Lotniska skazane na upadek

„Dziennik” w całostronicowym artykule Jacka Krzemińskiego przestrzega przed szałem budowy lotnisk, jaki ogarnął samorządy. Gdyby małe miejscowości zrealizowały swoje plany budowy lotnisk, niebo nad Polską zasłoniłyby eskadry... »

2006.12.04: Rail Baltica razy dwa

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przesłała w dniu 4 grudnia 2006 roku do Ministerstwa Transportu wniosek o wyrażenie zgody na wykorzystanie oszczędności na projekcie modernizacji linii kolejowej E-75 (Rail Baltica) na opracowanie Studium... »

2006.11.25: Ruch drogowy a zdrowie dzieci

Niniejszy raport zawiera przegląd studiów dotyczących wpływu ruchu drogowego na zdrowie i rozwój dzieci. Oparty został na materiałach przygotowanych przez Brett Hulsey z Klubu Sierra w 2005 r. Tłumaczenie we współpracy z Nie przez Miasto... »

2006.11.19: Bike 'n Ride jako element łańcucha zrównoważonej mobilności

(referat dr. Piotra Kuropatwińskiego ze spotkania generalnego Koalicji Lanckorońskiej w Augustowie, 18-19 listopada 2006 r.) Kilkuletnie doświadczenie uczestniczenia w przygotowaniach i śledzenia procesu realizacji Gdańskiego Rowerowego... »

2006.11.18: Fotorelacja z Pociągu dla Rospudy

"Pociąg dla Rospudy", czyli 3x VT628, podstawia się na stację Warszawa Gdańska. Każdym z szynobusów wchodzących w skład pociągu opiekowała się inna organizacja. Przedział rowerowy znajdował się oczywiście w wagonie Zielonego Mazowsza... »

2006.11.16: Ruch drogowy a choroby układu oddechowego

Niniejszy raport zawiera przegląd studiów dotyczących związków ruchu drogowego z astmą i innymi chorobami układu oddechowego. Oparty został na materiałach przygotowanych przez Brett Hulsey z Sierra Club w 2005 r. Tłumaczenie we... »

2006.11.14: Narażenie na zanieczyszczenia z ruchu drogowego

Niniejszy raport zawiera przegląd studiów dotyczących narażenia na zanieczyszczenia z ruchu drogowego. Oparty został na materiałach przygotowanych przez Brett Hulsey z Sierra Club w 2005 r. Tłumaczenie we współpracy z Nie przez Miasto... »

2006.11.09: Pociąg dla Rospudy wyrusza 18 listopada

Daj świadectwo - dołącz do tych, którzy nie godzą się na niszczenie polskiej przyrody! Organizacje ekologiczne: Zielone Mazowsze, Greenpeace, Koalicja Lanckorońska oraz Obywatel, przy wsparciu Kolei Mazowieckich, organizują Pociąg dla... »

2006.11.03: Zapraszamy na Spotkanie Generalne Koalicji

Zapraszamy na Spotkanie Generalne Koalicji Lanckorońskiej na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju, które odbędzie się w dniach 18/19 listopada w Augustowie. Na Spotkaniu podsumowane zostaną działania Koalicji w 2006 roku, omówimy także nasze plany... »

2006.10.23: Mapa konfliktów z obszarami Natura 2000

Przedstawiamy mapę potencjalnych konfliktów sieci dróg krajowych i autostrad z obszarami Natura 2000 w Polsce. Na mapie pokazano wszystkie obszary Natura 2000 w Polsce zgłoszone do Komisji Europejskiej, zarówno przez Ministerstwo... »

2006.10.23: Remont linii Częstochowa - Lubliniec przyniesie połowiczny efekt

4 września br. częstochowskie wydanie Gazety Wyborczej donosiło: Dwutorowa linia kolejowa Częstochowa - Lubliniec zostanie przekształcona w... dwie jednotorowe. Na tej dziwnej operacji skorzystają pasażerowie. Na tej trasie PKP straciły... »

2006.10.10: Marketingowy sukces pod Opolem

Biuro Koordynacji Komunikacji Kolejowej w Opolu odniosło kolejny sukces marketingowy w branży kolei regionalnych. Akcja informacyjna i promocja plakatowa przejazdów koleją z podopolskich miejscowości Komprachcice i Chmielowice do Opola... »

Artykuły: 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-240 | 241-260 | 261-276 | Dodaj nowy