Koalicja Lanckorońska na rzecz Zrównoważonego Transportu

2014.03.28: Modernizacja linii kolejowych w III RP trwa kilka razy dłużej niż ich budowa w XIX w.

W XXI wieku przy funduszach europejskich i nowoczesnym sprzęcie modernizacja linii kolejowych w Polsce trwa nawet 5 razy dłużej niż trwała ich budowa w XIX wieku – za pomocą łopat i furmanek. Porównaliśmy kilka najbardziej... »

2007.01.18: Polskie Linie Kolejowe straciły dofinansowanie unijne

Polskie Linie Kolejowe S.A. tracą kolejne dofinansowania na modernizację linii kolejowych. Najpierw dotacja została cofnięta dla linii E-59 (na odcinku Wrocław - Rawicz) z powodu przecięcia obszaru wpisanego na tzw. shadow list Natura 2000... »

2006.05.13: Z każdym miesiącem miliard mniej na kolej

Dotacje unijne zaplanowane dla transportu kolejowego w latach 2007-13 topnieją w oczach. Oznacza to, że w najbliższym czasie nie będzie w Polsce superszybkiej kolei. Pewne jest już, że nie wystarczy pieniędzy na część ważnych inwestycji... »

2006.02.28: Poznań - Świnoujście: umowa na studium wykonalności

28 lutego 2005 r. w siedzibie PKP Polskie Linie Kolejowe w Warszawie został podpisany kontrakt na realizację zadania TEN-T 2004-PL-92602-S Modernizacja linii kolejowej E 59 na odcinku Poznań - Szczecin - Świnoujście - pomoc techniczna... »

2005.04.12: Raport z konsultacji społecznych modernizacji linii kolejowej E-59 Wrocław - Poznań

W związku z planowaną modernizacją linii kolejowej E-59 na odcinku Wrocław - Poznań, stowarzyszenie Zielone Mazowsze (w ramach projektu Centrum Zrównoważonego Transportu), przeprowadziło w dniach 14 marca - 4 kwietnia 2005 r. na zlecenie... »

2005.04.11: Wykaz wniosków z konsultacji modernizacji linii kolejowej E-59

W trakcie konsultacji uczestnicy mieli możliwość zgłaszania swoich uwag, postulatów i wniosków. Były one zgłaszane ustnie na poszczególnych spotkaniach konsultacyjnych lub pisemnie i przesyłane do organizatora konsultacji drogą pocztową... »

2005.04.11: Zdjęcia z konsultacji modernizacji linii kolejowej E59

Witamy w piekle oraz plakaty zapraszające na spotkania konsultacyjne. Spotkanie w Kościanie 16 marca. Spotkanie w Bojanowie 17 marca. Spotkanie w Żmigrodzie 18 marca. Spotkanie w Żmigrodzie - dyskusje kuluarowe. Spotkanie w Mosinie 1... »

2005.04.11: Konsultacje modernizacji linii kolejowej E-59 Wrocław - Poznań

W związku z planowaną modernizacją linii kolejowej E-59 na odcinku Wrocław - Poznań, stowarzyszenie Zielone Mazowsze (w ramach projektu Centrum Zrównoważonego Transportu), przeprowadziło w dniach 14 marca - 4 kwietnia 2005 r. na zlecenie... »

2005.03.22: Dodatkowe spotkanie konsultacyjne E59 - Mosina

Centrum Zrównoważonego Transportu prowadzi konsultacje społeczne dotyczące modernizacji linii kolejowej E-59 na odcinku Poznań - Wrocław. W ramach konsultacji przeprowadzone zostanie dodatkowe spotkanie publiczne w Mosinie: - Mosina, dnia... »

2005.03.16: Konsultacje społeczne modernizacji linii kolejowej E-59

Centrum Zrównoważonego Transportu uprzejmie informuje, że prowadzi konsultacje społeczne modernizacji linii kolejowej E-59, odcinek Poznań - Wrocław. W ramach konsultacji odbędą się trzy spotkania publiczne w następujących miejscach i... »

Dodaj nowy artykuł