Koalicja Lanckorońska na rzecz Zrównoważonego Transportu

2014.03.28: Modernizacja linii kolejowych w III RP trwa kilka razy dłużej niż ich budowa w XIX w.

W XXI wieku przy funduszach europejskich i nowoczesnym sprzęcie modernizacja linii kolejowych w Polsce trwa nawet 5 razy dłużej niż trwała ich budowa w XIX wieku – za pomocą łopat i furmanek. Porównaliśmy kilka najbardziej... »

2007.01.18: Polskie Linie Kolejowe straciły dofinansowanie unijne

Polskie Linie Kolejowe S.A. tracą kolejne dofinansowania na modernizację linii kolejowych. Najpierw dotacja została cofnięta dla linii E-59 (na odcinku Wrocław - Rawicz) z powodu przecięcia obszaru wpisanego na tzw. shadow list Natura 2000... »

2006.04.04: Umowa na opracowanie dotyczące modernizacji linii Opole - Katowice - Kraków

4 kwietnia 2006 r. w siedzibie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Warszawie podpisana została umowa na realizację zadania FS 2002/PL/16/P/PA/012 - pomoc techniczna - studium dotyczące przygotowania projektu Modernizacja linii kolejowej E... »

Dodaj nowy artykuł