Koalicja Lanckorońska na rzecz Zrównoważonego Transportu

2013.06.03: Jacobs odpowiada ws. Wschodniej Obwodnicy Warszawy

Od: Jacobs Polska Sp z o.o. Do: Wojciech Szymalski, Prezes Stowarzyszenia „Zielone Mazowsze". OS/258/1 R/61/2013 dotyczy: określenie przebiegu projektowanej Wschodniej Obwodnicy Warszawy w ciągu DK nr 17 na parametrach trasy... »

2013.03.09: Wschodnia Obwodnica Warszawy - proponujemy etapowanie i tunele

W związku z trwającymi spotkaniami informacyjnymi w sprawie ponownego ustalenia przebiegu Wschodniej Obwodnicy Warszawy (trasa S-17) stowarzyszenie Zielone Mazowsze złożyło swoje wstępne wnioski. Stowarzyszenie proponuje etapowanie... »

2011.01.05: Szybciej, ale za jaką cenę?

Od Nowego Roku o 10km/h podniesiono dopuszczalną prędkość samochodów osobowych i motocykli na autostradach i dwujezdniowych drogach ekspresowych. Dla przeciętnego użytkownika autostrady w Polsce oznacza to, że 100 km odcinek takiej trasy... »

2010.12.26: Wnioski do Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015

Do: Ministerstwo Infrastruktury, Departament Dróg i Autostrad; Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. W nawiązaniu do zamieszczonego na stronach Ministerstwa Infrastruktury ogłoszenia o konsultacjach społecznych Programu Budowy... »

2008.09.19: Zakopianka uchylona

9 września odbyła się sprawa sądowa Federacji Obrony Podhala w Warszawie. Dziś został wydany wyrok, w którym Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił decyzję Ministra Środowiska w przedmiocie uzgodnienia realizacji przedsięwzięcia... »

2007.01.28: Rzecznik Praw Obywatelskich przeciwny zabudowie doliny Rospudy

Rzecznik Praw Obywatelskich przystąpił do postępowania administracyjnego toczącego się przed Ministrem Środowiska z odwołania od decyzji Wojewody Podlaskiego z 18 X 2006 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na budowę obwodnicy... »

2007.01.16: Rosną koszty obwodnicy przez Rospudę

Budowa obwodnicy Augustowa przez Dolinę Rospudy jest typowym przykładem "wyrywania kasy" z centrali na inwestycje w regionie – jak w czasach Gierka. Widać wyraźnie, że deklarowane koszty projektu były od początku niedoszacowane. W... »

2007.01.12: Ekolodzy zakładają teczki

12 grudnia Komisja Europejska skierowała do rządu polskiego list z żądaniem wyjaśnień w sprawie niezgodności z prawodawstwem wspólnotowym dotyczącym obszarów chronionych dyrektywami "siedliskową" i "ptasią" kilkunastu podjętych inwestycji... »

2006.12.12: Unijna opinia o inwestycjach drogowych na Podlasiu

Od: Komisja Wspólnot Europejskich. Do: Jej Ekscelencja Pani Anna Fotyga, Minister Spraw Zagranicznych. Bruksela, dnia 12/12/2006 r. Pani Minister, Pragnę zwrócić Pani uwagę na zagadnienie stosowania przez Polskę przepisów dyrektywy... »

2006.08.22: Nowelizacja specustawy już w Sejmie

Kilkunastu posłów skierowało do sejmu projekt nowelizacji Ustawy o specjalnym trybie przygotowywania inwestycji w zakresie dróg krajowych, zwanej potocznie "specustawą" lub "drogowym stanem wojennym". Instytut Spraw Obywatelskich już... »

2006.08.18: Specustawa niezgodna z Konstytucją

Na stronie Obywatelskiej Agencji Informacyjnej pojawiła się opinia prawna na temat zgodności tzw. Specustawy drogowej z Konstytucją RP. Ustawa o specjalnym trybie przygotowywania inwestycji w zakresie dróg krajowych, a także jej planowana... »

2006.06.01: Specustawa o drogach powraca mocniejsza

Jak poinformował na środowej konferencji prasowej przewodniczący klubu parlemantarnego Przemysław Gosiewski, PiS chce poprzez nowelizację ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych... »

2005.09.23: Państwo polskie dotuje TIRy

Po wielu latach konsekwentnego odmawiania przez kolejne rządy dotacji na rzecz kolei (do przewozów regionalnych dopłacają samorządy wojewódzkie) wkroczono na kolejny poziom absurdu. Pieniądze publiczne przeznaczane będą na opłacanie... »

2003.10.13: Prawica razem, za, a nawet przeciw

Szanowni Państwo, Przypadkiem wpadł mi w ręce nr 10/2003 Państwa gazety i chciałbym odnieść się do kilku jego fragmentów. W jednym miejscu nagłaśniacie (słusznie zresztą) sprawę przebudowy Trasy AK na autostradę i zachęcacie, by przeciw... »

2003.05.15: Autostrady się Polsce nie opłacą

Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową (podobnie jak wcześniej warszawski Instytut Spraw Publicznych) skrytykował Narodowy Plan Rozwoju - rządowy plan, który określa, na co mają być wydawane fundusze strukturalne. Złym pomysłem jest m.in... »

2002.10.29: Odszkodowanie za zanieczyszczenia

Po ośmiu latach procesu 7 mieszkańców Tokio wygrało od rządu odszkodowania za zatrucie spalinami pochodzącymi z publicznych autostrad. Każdy z nich dostanie 79,2 mln jenów (ok. 2,6 mln zł). W uzasadnieniu decyzji japoński sąd wytknął... »

2002.08.30: Autostradowy stan wojenny - opinia prawna

Przedmiotem opinii prawnej jest projekt ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych z dnia 03.07.2002 r. Opinia przygotowana została na zlecenie Instytutu Polityki Przestrzennej i... »

Dodaj nowy artykuł