Koalicja Lanckorońska na rzecz Zrównoważonego Transportu

2017.10.20: Uwagi do projektu Płaskowickiej i S2

Do Biura Polityki Mobilności i Transportu Urzędu m.st. Warszawy. Nawiązując do projektu budowy drogi ekspresowej S2 w Warszawie, zgłaszam następujące uwagi i wnioski: 1. Należy uzupełnić projekt o drogę dla rowerów (łącznik) od zakończenia... »

2013.12.27: Prognozy Zielonego Mazowsza trafniejsze niż GDDKiA

W 2008 roku opublikowaliśmy materiał rozszerzający prognozę ruchu drogowego dla warszawskich mostów do roku 2025 przedstawioną przez GDDKiA dwa lata wcześniej . Mamy 2013 rok, a więc możemy zweryfikować trafność przedstawionych wtedy... »

2009.05.28: Droga ekspresowa S2 a ruch pieszy i rowerowy - cd.

W nawiązaniu do spotkania w Biurze Drogownictwa i Komunikacji 26 maja br. i otrzymanej tego samego dnia notatki ze spotkania w siedzibie GDDKiA Oddział w Warszawie w dniu 11 grudnia 2008 r. uprzejmie informujemy, że podtrzymujemy uwagi nr... »

2008.10.31: Wyrok ws. Południowej Obwodnicy Warszawy

Sygn. akt IV SA/Wa 689/08 Dnia 31 października 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Jakub Linkowski Sędziowie Sędzia WSA Krystyna Napiórkowska, Sędzia WSA Wanda Zielińska... »

2008.10.09: Uwagi BDiK do projektu trasy S2

Wydział Transportu Rowerowego i Komunikacji Pieszej zgłasza następujące uwagi do projektu: Projekt budowy drogi ekspresowej S2 od węzła „Konotopa” do węzła „Puławska”. Opracowanie: DHV Polska. Postulujemy: 1... »

2008.02.25: Droga ekspresowa S2 a ruch pieszy i rowerowy

1. Promień łuku na zakręcie drogi dla rowerów w rejonie ul. Orląt Lwowskich nie powinien być mniejszy niż 20,0 m. Ze względu na usytuowanie u podnóża zjazdu wskazane jest zastosowanie nawet większego promienia łuku i poszerzenie drogi dla... »

2006.04.08: Narażeni przez autostradę na niebezpieczeństwo

Wicewojewoda łódzki Witold Gwiazda podpisał projekt budowy jednego z odcinków autostrady A2. Tymczasem do Głównego Inspektora Budowlanego wpłynęła skarga dotycząca wykonania prac na innym fragmencie. Skargę na wybudowany już odcinek... »

2004.09.19: Jaka ja A-2

Dowiedziawszy się, że omawiane mają być plany przeprowadzenia autostrady A-2 przez południe stolicy, warszawiacy tłumnie przybyli na czwartkową sesję Rady Warszawy, zapełniając salę "Warszawską" w Pałacu Kultury po brzegi. Pojawiła się m... »

2004.09.09: Organizacje pozarządowe współpracują z radnymi

Dziewiątego września w Pałacu Kultury i Nauki odbyło się nieformalne spotkanie przedstawicieli władz miasta przeciwnych przepuszczeniu przez Warszawę autostrady A-2, a konkretniej ogromnego ruchu tranzytowego jaki by ze sobą przyniosła... »

2004.09.09: De profundis clamavi

Drugiego września w "Południu" ukazał się felieton "niezależny", w którym niejaki Marek Szymański wyśmiewa przeciwników autostrady przez Ursynów, a przy okazji wtrąca dwa zwięzłe akapity, w których rzekomo uzasadnia poprowadzenie... »

2004.07.10: Warszawiacy a A-2

Wczorajsze spotkanie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), projektantów części autostrady, zwanej taktownie drogą ekspresową, między Puławską a wschodnim krańcem Warszawy, oraz wybranych przedstawicieli samorządu... »

Dodaj nowy artykuł