Koalicja Lanckorońska na rzecz Zrównoważonego Transportu

Premier Tusk i minister Nowak co kilka miesięcy zapowiadają miliardy na kolej. Mogłoby się w związku z tym wydawać, że od tych zapowiedzi budżet inwestycji kolejowych nieustannie rośnie. Nic bardziej mylnego.

Aktualizacja Wieloletniego Programu Inwestycji Kolejowych do roku 2015

Właśnie trwają konsultacje społeczne projektu Wieloletniego Programu Inwestycji Kolejowych do roku 2015. Dokument ten będzie aktualizacją obecnie obowiązującego Wieloletniego Programu Inwestycji Kolejowych do roku 2013 z perspektywą do roku 2015.

Więcej torów za mniejsze pieniądze

Według dokumentu dotychczas obowiązującego wydatki WPIK na inwestycje w infrastrukturę kolejową miały wynieść niemal 38 miliardów złotych. W projekcie aktualizacji widnieje kwota o ponad miliard niższa (36,9 mld zł).

Co ciekawe, efektem realizacji Programu w nowej wersji ma być wyremontowanie większej długości torów (wzrost z 4772 km do 5339 km torów, licząc roboty wykonane od 1 stycznia 2011 roku). Jest to zasługą oszczędności na projektach modernizacyjnych (z części odcinków zrezygnowano z powodu braku możliwości zakończenia projektów do 2015 roku, na wielu innych wystąpiły oszczędności w trakcie przetargów), które skierowano na pakiet nowych, znacznie tańszych projektów rewitalizacyjnych (w tym wnioskowany przez Zielone Mazowsze podczas konsultacji społecznych w 2011 r. [zobacz >>>] odcinek trasy Warszawa – Wrocław przez Częstochowę).

Czego w Programie zabrakło?

Nie obyło się jednak bez cięć. Ich ofiarą padły projekty modernizacji linii Zgierz – Kutno – Płock oraz Tłuszcz – Ostrołęka. W przypadku tego pierwszego zmniejszono finansowanie z 250 mln zł do zaledwie 8 mln zł i zmniejszono zakres do krótkiego odcinka Łąck – Płock Radziwie. W przypadku drugiego finansowanie spadło z 200 mln zł do 24 mln zł, a zakres ograniczono do odcinka Tłuszcz – Wyszków, na którym roboty już zostały wykonane. Potwierdziło to podejrzenia, że obie inwestycje były wpisane do pierwotnego Programu bez intencji ich zrealizowania. Świadczył o tym fakt braku wskazania źródeł finansowania.

Z drugiej strony do WPIK nie wpisano wszystkich projektów, które zostały niedawno (razem z projektami rewitalizacyjnymi, które w WPIK się znalazły) dopisane do listy projektów indywidualnych PO Infrastruktura i Środowisko, np. z listy podstawowej:

- POIiŚ 7.1-51, System bezpieczeństwa publicznego na dworcach kolejowych Warszawskiego Węzła Kolejowego;

- POIiŚ 7.1-55. Budowa łącznicy kolejowej Kraków Zabłocie – Kraków Krzemionki;

- POIiŚ 7.1-59. Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na przejazdach kolejowych - etap I (tzw. projekt przejazdowy);

Z listy projektów rezerwowych:

- POIiŚ 7.1-84. Poprawa bezpieczeństwa przejść nad torami kolejowymi (tzw. projekt kładkowy);

- POIiŚ 7.1-85. Polepszenie jakości obsługi pasażerów (tzw. projekt peronowy).

Czyżby i one nie miały zostać zrealizowane?

Opóźnienie rośnie

Przy okazji aktualizacji Programu doskonale widać opóźnienie w jego realizacji. W latach 2014 i 2015 PLK będzie musiała wydawać nie 10 mld zł w sumie, ale 10 mld zł każdego roku. Brzmi to nierealnie, zważywszy że do roku 2011 włącznie wydała 4,5 mld, choć według pierwotnego planu miało to być 11,7 mld zł, w 2012 r. wydała 4,1 mld zamiast 6 mld, a na rok 2013 obecny plan zakłada 6,7 mld, choć wcześniej miało to być 9,8 mld zł.

Zgłoś uwagi do projektu

Termin na zgłaszanie uwag do projektu upływa 11 lutego 2013 r. Szczegóły na stronie Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej:

www.transport.gov.pl/2-48203f1e24e2f-1795870-p_1.htm