Koalicja Lanckorońska na rzecz Zrównoważonego Transportu

Niewidzialna infrastruktura rowerowa - podniesiona tarcza skrzyżowania (Amsterdam).