Koalicja Lanckorońska na rzecz Zrównoważonego Transportu

Wydzielona droga rowerowa poza jezdnią (Gdańsk).