Koalicja Lanckorońska na rzecz Zrównoważonego Transportu

16 lutego 2006 r. o godz. 13:00, w pierwszą rocznicę wejścia w życie Protokołu z Kioto, na warszawskim Dworcu Centralnym odbyła się konferencja prasowa na temat wpływu transportu na ochronę klimatu.