Koalicja Lanckorońska na rzecz Zrównoważonego Transportu

Przedstawiamy treść listu, jakim prezydent miasta Bydgoszczy potwierdził objęcie honorowym patronatem II konferencji Forum LINK, która odbędzie się 21 i 22 września właśnie w Bydgoszczy, a także ostateczny program konferencji.

Patronat prezydenta Bydgoszczy

Szanowny Pan
Krzysztof Rytel
Dyrektor Centrum Zrównoważonego Transportu
"Zielone Mazowsze"

Szanowny Panie Dyrektorze,

Dary, jakie otrzymujemy od naturalnego środowiska, wymagają świadomego i mądrego wykorzystania. Jedynie racjonalne dysponowanie nowoczesnymi środkami transportu pozwoli nam i przyszłym pokoleniom zachować ekologiczną równowagę. Niestety, w obliczu dostępności i wygody, jaką oferuje komunikacją indywidualna, rzadko zastanawiamy się nad długofalowymi konsekwencjami naszych codziennych wyborów.

Serdecznie dziękuję przedstawicielom Stowarzyszenia "Zielone Mazowsze" za podjęcie trudu podnoszenia społecznej świadomości ekologicznej w naszym kraju. Cieszę się, że program "Centrum Zrównoważonego Transportu" realizowany jest także w Bydgoszczy. Mając nadzieję, że II konferencja Forum LINK w Polsce pt: "Czas na przesiadkę..." odniesie zamierzone cele, obejmuję ją honorowym patronatem.

Wszystkim zaangażowanym w przygotowanie spotkania życzę pomyślności i satysfakcji z wartościowej pracy, natomiast uczestnikom debaty przekazuję pozdrowienia oraz życzenia wielu cennych spostrzeżeń i przemyśleń płynących z wymiany doświadczeń.

Z poważaniem,

Prezydent Bydgoszczy
Konstanty Dombrowicz

Aktualny program konferencji

21 września 2009

11:30-13:00 Recepcja, hostel24, ul. Lelewela 35a

12:00-13:00 Lunch

13:15-13:45 Sesja powitalna

13:45-14:00 Przerwa

14:00-15:30 Sesja 1 - sieci intermodalne i węzły przesiadkowe:

- Rekomendacje LINK dotyczące sieci intermodalnych i węzłów przesiadkowych - przedstawiciel organizatora

- Dęblin - największe Bike & Ride w Polsce - Paweł Chmielewski, PKP PLK S.A.

- Nowe węzły przesiadkowe we Wrocławiu - Igor Gisterek, Politechnika Wrocławska

- Węzeł przesiadkowy Młociny okiem pasażera - Marcin Jackowski, Zielone Mazowsze

15:30-15:45 Przerwa kawowa

15:45-17:15 Sesja 2 - integracja transportu ponadlokalnego i lokalnego:

- Rekomendacje LINK dotyczące integracji transportu lokalnego i ponadlokalnego - przedstawiciel organizatora

- Oferta wspólnego biletu Berlin - Gorzów Wielkopolski - Jacek Jeremicz, dyrektor Wydziału Integracji Europejskiej Urzędu Miasta Gorzów Wielkopolski

- Doświadczenia w funkcjonowaniu bezpośredniego połączenia kolejowego Kraków - Lwów - Ryszard Rębilas, Dyrektor Małopolskiego Zakładu Przewozów Regionalnych

- System organizacji przesiadek na stacjach węzłowych w Województwie Opolskim - Marek Szpirko, Urząd Marszałkowski w Opolu

17:15-17:30 Przerwa

17:30-19:00 Sesja 3 - intermodalne systemy informacyjne i taryfowe:

- Rekomendacje LINK dotyczące systemów informacyjnych i biletowych - przedstawiciel organizatora

- Oferta BiT City - kulisy funkcjonowania - Agnieszka Gołębiowska, Pełnomocnik Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego ds. BiT City

- Jak wykuwał się wspólny bilet w Gdańsku? - Kamil Bujak, Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej

- Wspólny bilet w Warszawie i co dalej? - Marcin Kozoń, Zarząd Transportu Miejskiego, Warszawa

19:00-20:30 Przerwa

20:30 - Kolacja w Pierogarni “Pod Aniołem”, ul. Pomorska róg Cieszkowskiego.

22 września 2009

8:00-11:00 Zwiedzanie zakładów PESA Bydgoszcz S.A., ul. Zygmunta Augusta 11

11:00-11:15 Przerwa kawowa

11:15-12:45 Sesja 4 - planowanie i wdrażanie rozwiązań intermodalnych:

- Rekomendacje Forum LINK dotyczące planowania i wdrażania intermodalności - przedstawiciel organizatora

- Węzeł przesiadkowy Krakowskie Centrum Komunikacyjne - Piotr Kącki, Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie

- Turystyka rowerowa a intermodalność - Aleksander Buczyński, GDDKiA Departament Studiów

- Węzeł przesiadkowy Flintholm w Kopenhadze - Tomasz Roliński

12:45-14:00 Obiad

14:00-14:30 Podsumowanie konferencji

14:30-15:30 Pokaz filmu “Miasto w ruchu”

15:30 Zakończenie konferencji

Projekt Forum LINK jest dofinansowany ze środków 6. Programu Ramowego Komisji Europejskiej 2002-2008.