Koalicja Lanckorońska na rzecz Zrównoważonego Transportu

Nagrody Forum LINK

Konsorcjum Forum LINK chce uhonorować najlepsze intermodalne projekty lub inicjatywy pierwszą międzynarodową nagrodą LINK. Serdecznie zapraszamy do zgłaszania kandydatur do nagrody. Zwycięzca zostanie zaproszony (koszty pokrywa Forum LINK) do Brukseli wiosną 2010 roku na konferencję Forum LINK w celu wręczenia nagrody.

Zgłaszanie kandydatur

Kwalifikują się projekty innowacyjne, wyróżniające się i zakończone sukcesem w zakresie intermodalności pasażerskiej. Jury oceni kandydatury pod względem następujących kryteriów:

- Do jakiego stopnia projekt jest innowacyjny w zakresie intermodalności?

- Do jakiego stopnia projekt wypełnia zalecenia Forum LINK?

Procedura zgłaszania

Zgłaszający powinni dostarczyć stosowny opis kandydatury na adres e-mail: link@mobiel21.be do 21 lutego 2009 roku.

Procedura wyłonienia zwycięzcy

Mobiel 21 przygotuje na podstawie zgłoszeń krótką listę kandydatur w oparciu o przyjęte kryteria. Na jej podstawie opinię wyda Rada Doradcza LINK. Opinia ta będzie z kolei podstawą do podjęcia ostatecznej decyzji przez Komitet Zarządzający Forum LINK.

Korzyści ze zwycięstwa

Zwycięzca konkursu stanie się częścią największej sieci zajmującej się intermodalnością pasażerską w Europie. Podczas wręczenia nagród wybrana inicjatywa stanie się dobrym przykładem dla innych na skalę europejską i uzyska możliwość specjalnej promocji w obecności znanych specjalistów od transportu, decydentów, parlamentarzystów europejskich, prasy europejskiej podczas konferencji Forum LINK. Zwycięzcy będzie poświęcony cały numer LINK-newslettera oraz część strony internetowej LINK Forum.

W przypadku pytań, prosimy je kierować na adres mailowy: link@mobiel21.be