Koalicja Lanckorońska na rzecz Zrównoważonego Transportu

Centrum Zrównoważonego Transportu Zielonego Mazowsza ponawia zaproszenie do udziału w II konferencji projektu Forum LINK w Polsce pt. Czas na przesiadkę - intermodalny transport pasażerski w Polsce. Zapraszamy przedstawicieli wszystkich instytucji i organizacji zainteresowanych integracją transportu publicznego ponadlokalnego i lokalnego oraz zawiązaniem współpracy na rzecz wsparcia inicjatyw Komisji Europejskiej dotyczących tej tematyki.

Konferencja odbędzie się 21 i 22 września 2009 roku w Bydgoszczy. Miejscem spotkania będzie ośrodek "Hostel24". W trakcie konferencji zapewniamy posiłki. Nie pobieramy opłaty rejestracyjnej za uczestnictwo.

Dotychczas zgłosiło się już ponad 20 osób reprezentujących głównie urzędy i jednostki samorządowe. Do wykorzystania zostało jeszcze ok. 30 miejsc, dla których przewidziano możliwość skorzystania z darmowego noclegu oraz zwrotu kosztów podróży. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o zgłaszanie jednego przedstawiciela danej instytucji lub organizacji na konferencję. Organizacje lub instytucje zgłaszające więcej niż jednego przedstawiciela mogą po terminie składania zgłoszeń być proszone o wytypowanie jednej osoby na konferencję.

Aby zgłosić się na konferencję wypełnij formularz zgłoszeniowy: PDF, 312 kB

Wypełniony formularz wyślij na adres: w.szymalski(at)zm.org.pl, lub faksem: +48226217777, lub pocztą: Zielone Mazowsze, ul. Nowogrodzka 46 lok. 6, 00-695 Warszawa do dnia 10 sierpnia 2009.

Program

Poniżej prezentujemy program konferencji:

21 września 2009

11:30-13:00 Recepcja

12:00-13:00 Obiad

13:15-13:45 Sesja powitalna

13:45-14:00 Przerwa

14:00-15:30 Sesja 1 - integracja transportu ponadlokalnego i lokalnego:

- Rekomendacje LINK dotyczące integracji transportu lokalnego i ponadlokalnego – przedstawiciel organizatora

- Działalność Europejskiego Ugrupowania Interesów Gospodarczych Linia Kolejowa Berlin - Gorzów - jednolity bilet kolejowy Berlin - Gorzów - Berlin – Jacek Jeremicz, dyrektor Wydziału Integracji Europejskiej Urzędu Miasta Gorzów Wielkopolski

- Doświadczenia w funkcjonowaniu bezpośredniego połączenia kolejowego Kraków - Lwów – Dyrektor Małopolskiego Zakładu Przewozów Regionalnych*

- System organizacji przesiadek na stacjach węzłowych w Województwie Opolskim - Marek Szpirko, Urząd Marszałkowski w Opolu

15:30-15:45 Przerwa

15:45-17:15 Sesja 2 - sieci intermodalne i węzły przesiadkowe:

- Rekomendacje LINK dotyczące sieci intermodalnych i węzłów przesiadkowych – przedstawiciel organizatora

- Nowe węzły przesiadkowe we Wrocławiu – Jacek Makuch, Politechnika Wrocławska

- Węzeł przesiadkowy Młociny okiem pasażera - Marcin Jackowski, Zielone Mazowsze*

- Dęblin - największe Bike&Ride w Polsce - Paweł Chmielewski, PKP PLK S.A.

17:15-17:30 Przerwa

17:30-19:00 Sesja 3 - intermodalne systemy informacyjne i taryfowe:

- Rekomendacje LINK dotyczące systemów informacyjnych i biletowych – przedstawiciel organizatora

- Oferta BiT City - kulisy funkcjonowania - Agnieszka Gołębiowska, Pełnomocnik Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego ds. BiT City

- Jak wykuwał się wspólny bilet w Gdańsku? - Kamil Bujak, Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej

- Wspólny bilet w Warszawie i co dalej? - Macin Kozoń, Zarząd Transportu Miejskiego, Warszawa

19:00-20:30 Przerwa

20:30 - Kolacja

22 września 2009

9:00-11:00 Zwiedzanie atrakcji turystycznych i transportowych miasta Bydgoszczy

11:15-12:45 Sesja 4 - planowanie i wdrażanie rozwiązań intermodalnych:

- Rekomendacje Forum LINK dotyczące planowania i wdrażania intermodalności – przedstawiciel organizatora

- Krakowskie Centrum Komunikacyjne - jedyny sukces partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce – przedstawiciel miasta Krakowa*

- Rowery miejskie w Poznaniu – przedstawiciel Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu*

12:45-14:00 Obiad

14:00-14:30 Podsumowanie konferencji

14:30-15:30 Pokaz filmu Miasto w ruchu

15:30 - Zakończenie konferencji

* - prezentacja nie została jeszcze potwierdzona

Ostateczny program: [zobacz >>>]

Projekt Forum LINK jest dofinansowany ze środków 6. Programu Ramowego Komisji Europejskiej 2002-2008.