Koalicja Lanckorońska na rzecz Zrównoważonego Transportu

W ramach Europejskiego Forum Pasażerskich Przewozów Intermodalnych rozpoczęto kompletowanie bazy danych przykładów funkcjonujących lub niedawno zakończonych projektów mających na celu ułatwienie przesiadek w podróży. Każda dobrze opisana inicjatywa będzie cenną lekcją dla dalszego kształtowania polityki europejskiej w tym zakresie oraz rozwoju rynku przewozów intermodalnych.

Centrum Zrównoważonego Transportu zaprasza do zgłaszania tego typu inicjatyw z terenu Polski lub krajów Europy Wschodniej. Zgłoszenie można kierować do Wojciecha Szymalskiego - koordynatora krajowego LINK w Polsce na adres mail: czt@zm.org.pl lub pocztą (na adres CZT).

Zgłoszenie można także umieścić samemu w bazie danych za pomocą formularza ze strony: www.linkforum.eu (zakładka Case Studies, a następnie Submit a case study)

Dane powinny być wprowadzone tylko w języku angielskim. Koordynator krajowy dysponuje angielskojęzycznym przewodnikiem do wypełnienia formularza i oferuje swoją pomoc w tym zakresie.

Bardzo ważne jest, aby umieszczone opisy były dobrej jakości. Typowe studium przypadku w bazie LINK jest opisem przedsięwzięcia, mającego ułatwić przesiadki pomiędzy środkami transportu w podróży długodystansowej, podjętego przez miasto, region lub inną instytucję. Jednymi z najważniejszych rzeczy, które należy wziąć pod uwagę decydując się na wpis do bazy, jest potencjalna powtarzalność oraz możliwość zainspirowania innych.

Dwa główne cele opisu to:

1. Zaprezentowanie własnej inicjatywy i organizacji (ale nie typowa reklama).

2. Zapewnienie godnej zaufania i użytecznej informacji innym.

Warto pamiętać także, że dobra praktyka, to nie to samo co najlepsza praktyka. Przypadek nie musi być idealny, powinien jednak być inspirujący, pozwalający nauczyć się czegoś nowego. Podstawowymi zaleceniami dla opisujących jest:

- Zastanów się jakie są twoje główne rezultaty i co może pomóc innym?

- Upewnij się, że opisałeś szczegółowo swoje rezultaty, strategię, efekty synergiczne a także niepowodzenia!

- Upewnij się, że to nie jest przypadek teoretyczny, ale opis prawdziwego wdrożenia!

Funkcjonujące i zgłoszone do bazy przykłady będą mogły wziąć udział w konkursie inicjatyw intermodalnych planowanym na 2009 rok, którego przeprowadzenie w ramach projektu nie jest jednak jeszcze przesądzone.