Koalicja Lanckorońska na rzecz Zrównoważonego Transportu

W związku z planowanym rozpoczęciem nowej edycji projektu Społeczny Rzecznik Niezmotoryzowanych, ogłaszamy konkurs na projekt Koszulki dla Niezmotoryzowanych. Koszulka będzie rozpowszechniana w ramach różnych konkursów i akcji Rzecznika, będzie występować w prasie i telewizji, krótko pisząc - będzie ją widać.

Tematyka

Koszulka powinna promować zrównoważony transport - rower, komunikację publiczną, chodzenie pieszo, ograniczanie uzależnienia od samochodu.

Inspiracji mogą dostarczyć na przykład:

- plakaty z konkursu Zostaw samochód - daj odetchnąć miastu. Promocja komunikacji miejskiej - wyróżnione: www.ams.com.pl/?pid=292 ; wszystkie: www.ams.com.pl/?pid=306

- banner Europejskiego Dnia bez Samochodu www.rowery.org.pl/22wrzesien.gif

- materiały Europejskiego Tygodnia Mobilności: www.mobilityweek.eu/test

- logo World Carfree Network www.worldcarfree.net/about_us/global/logo.php

- plakat akcji "Zamień wóz na bus" www.igkm.pl/site/zamienwoznabus2007.html

- rysunki Andy'ego Singera, np. www.zm.org.pl/?a=singer&img=2 , www.zm.org.pl/?a=singer-pogromca_korkow

Mile widziane uwzględnienie w projekcie loga lub nazwy Zielonego Mazowsza. Wersja wektorowa loga: SVG, 40 kB

Pożądany format

Koszulka może zawierać hasło w formie tekstowej w języku polskim i/lub elementy graficzne.

Mile widziane są projekty jednokolorowego nadruku, który można byłoby nanosić na różne tła w różnych kolorach. Ale ciekawe projekty w dwóch, trzech, a nawet czterech kolorach również będą rozpatrywane.

Akceptowalne są zarówno projekty jedno- (tylko front koszulki) jak i dwustronne (front i tył).

Mile widziane projekty, które można wykorzystać również na innych nośnikach - np. bannerach, bannerach internetowych.

Rekomendowany format plików graficznych: SVG (ale z CDR też sobie powinniśmy poradzić).

Prace najlepiej przesyłać pocztą elektroniczną na adres biuro@zm.org.pl. W przypadku większych plików można dostarczyć pracę do biura na płytce CD (pocztą tradycyjną lub osobiście).

Terminy

Prace prosimy nadsyłać do 10 marca.

Rozstrzygnięcie konkursu przewidujemy ok. 15 marca.

Nagrody

Autorzy wszystkich projektów, które zostaną pozytywnie zweryfikowane przez komisję konkursową, otrzymają koszulkę w wybranym rozmiarze oraz upominki rowerowe - światełka i elementy odblaskowe.

Autor projektu, który zostanie wybrany do druku, otrzyma dodatkowo uścisk dłoni prezesa oraz kilkanaście koszulek do dystrybucji we własnym zakresie.