Koalicja Lanckorońska na rzecz Zrównoważonego Transportu

Podczas konferencji prasowej 27.08 w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego ogłoszono zaktualizowaną listę indywidualnych projektów kluczowych do Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Programu Innowacyjna Gospodarka. Z przyjemnością odnotowujemy fakt, iż niektóre zmiany w obszarze inwestycji w infrastrukturę kolejową są zgodne z postulatami Centrum Zrównoważonego Transportu sformułowanymi już w ubiegłym roku w raporcie pt. Analiza inwestycji kolejowych w projekcie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i propozycje korekty [zobacz >>>] oraz będącymi przedmiotem późniejszych licznych wniosków [zobacz >>>]. Są to:

1. Przeniesienie modernizacji odcinka Zabrze - Katowice z listy rezerwowej do listy podstawowej. Jako odcinek znajdujący się obecnie w najgorszym stanie spośród położonych w europejskich korytarzach transportowych, a jednocześnie znacznie obciążony ruchem pasażerskim, w tym kwalifikowanym, oraz towarowym, kwalifikuje się on do modernizacji w pierwszej kolejności. Zwłaszcza, że ma on także duże znaczenie z punktu widzenia mistrzostw Euro 2012, będąc fragmentem najkrótszego połączenia między Poznaniem, Wrocławiem, Chorzowem a Krakowem oraz Lwowem na Ukrainie.

2. Ograniczenie modernizacji linii Psary - Kraków do odcinków Psary - Kozłów oraz Kraków Batowice - Kraków Główny. Układ geometryczny linii na odcinku Kozłów - Batowice uniemożliwia poruszanie się z prędkością większą niż 90-100 km/h, co czyni nieopłacalną ewentualną modernizację. Natomiast efektem obecnie prowadzonych prac remontowych będzie wprowadzenie prędkości maksymalnej 90-100 km/h na wspomnianym odcinku. W efekcie zostanie skrócony czas przejazdu pociągów Warszawa - Kraków jadących zarówno przez Centralną Magistralę Kolejową, jak i przez Radom, Kielce.

3. Rezygnacja z modernizacji w pierwszej kolejności europejskiej magistrali towarowej CE59 Wrocław - Zielona Góra - Rzepin - Szczecin. Linia ma niewielkie znaczenie w ruchu pasażerskim, jej położenie geograficzne, zwłaszcza brak wielkich miast po drodze, nie uzasadnia zwiększenia ruchu pociągów osobowych i pospiesznych.

Gratulujemy! W dalszym ciągu jednak mamy liczne zastrzeżenia do już zmodyfikowanej listy. Oto najważniejsze postulaty:

a) rezygnacja z modernizacji odcinka Poznań - Szczecin magistrali E59

b) rezygnacja z odcinka Warszawa - Poznań magistrali E20

c) modernizacja Centralnej Magistrali Kolejowej do prędkości 200/250 km/h

d) zmniejszenie zakresu planowanych prac na odcinkach górskich linii magistralnych, w warunkach których modernizacja do przyjętych parametrów wymaga ponoszenia nieadekwatnych kosztów

e) wprowadzenie szerokiego projektu naprawy tzw. wąskich gardeł na sieci kolejowej, w tym odcinków Poznań - Bydgoszcz - Tczew oraz Zgierz - Kutno