Koalicja Lanckorońska na rzecz Zrównoważonego Transportu

9 września odbyła się sprawa sądowa Federacji Obrony Podhala w Warszawie. Dziś został wydany wyrok, w którym Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił decyzję Ministra Środowiska w przedmiocie uzgodnienia realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi krajowej numer 47 na odcinku Rabka Zdrój - Zakopane oraz budowie odcinka drogi w Zakopanem.

Sąd uznał, że minister środowiska naruszył art. 52 ust. 1 pkt 3 prawa ochrony środowiska. Raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko, na którym się oparł, powinien zawierać opis analizowanych wariantów, w tym polegającego na niepodejmowaniu przedsięwzięcia oraz najkorzystniejszego dla środowiska. Minister tłumaczył, że nie było takiej potrzeby, gdyż nie jest budowana nowa droga, a modernizowana istniejąca. Tymczasem przepisy nie wprowadzają takiego rozróżnienia, a co więcej projektowane rozwiązania wykraczają poza ślad istniejącej drogi - na przykład estakada wymagająca wyburzenia kilkudziesięciu budynków w  Poroninie.

Ponadto projektowaną inwestycję podzielono na rozpatrywane oddzielnie odcinki, co nie pozwala rzetelnie ocenić wpływu poszerzonej drogi jako całości.

Wyrok oznacza, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad musi od nowa wystąpić o uzgodnienie kontrowersyjnego projektu rozbudowy zakopianki.

Zobacz także: stanowisko Koalicji Lanckorońskiej ws. zrównoważonego rozwoju Podhala [zobacz >>>].