Koalicja Lanckorońska na rzecz Zrównoważonego Transportu

Na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego zamieszczono list Wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej, Jacquesa Barrota, do Minister Rozwoju Regionalnego Grażyny Gęsickiej w sprawie przekazania przez Polskę Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015.

W krótkim liście Barrot podkreśla zalety dokumentu z punktu widzenia sektora transportowego, wymieniając inwestycje we wszystkie gałęzie transportu alternatywne wobec transportu drogowego. Szczególne zadowolenie wyraża z powodu planowanych znacznych inwestycji w transport kolejowy, w tym system ERTMS. Jest to wyraźny sygnał o priorytetach Komisji Europejskiej.