Koalicja Lanckorońska na rzecz Zrównoważonego Transportu

Jak poinformował na środowej konferencji prasowej przewodniczący klubu parlemantarnego Przemysław Gosiewski, PiS chce poprzez nowelizację ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych wydłużyć jej obowiązywanie do roku 2015 zamiast do roku 2007.

Jak wyjaśnia uzasadnienie do projektu, ustawa ta powinna obowiązywać przez cały okres programu operacyjnego "Infrastruktura i środowisko", czyli do roku 2013 plus dwa lata na zakończenie zadań rozpoczętych w roku 2013, czyli do 2015 roku.

PiS chce również, by ustawa dotyczyła także dróg samorządowych, a nie tylko krajowych. Nowelizacja ma pomóc samorządom w szybszym realizowaniu inwestycji drogowych, zwłaszcza w sprawach wykupu gruntów.

Nowelizacja ma także uprościć i skrócić procedury przygotowania inwestycji na drogach. Jak powiedział Gosiewski, skomplikowana procedura budowy dróg powoduje, że zanim inwestor wejdzie na plac budowy, często mijają 2-3 lata.

Zgodnie z jednym z proponowanych przepisów, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ma być zwolniona z podatku od nieruchomości przeznaczonych na budowę dróg, nabytych w trybie przewidzianym w tej ustawie.