Koalicja Lanckorońska na rzecz Zrównoważonego Transportu

Kilkunastu posłów skierowało do sejmu projekt nowelizacji Ustawy o specjalnym trybie przygotowywania inwestycji w zakresie dróg krajowych, zwanej potocznie "specustawą" lub "drogowym stanem wojennym".

Instytut Spraw Obywatelskich już rozpoczął zbieranie podpisów pod apelem do posłów i mediów o powstrzymanie parlamentu przed uchwaleniem nowelizacji. Treść apelu, projektu nowelizacji oraz samej ustawy można pobrać ze strony internetowej Obywatelskiej Agencji Informacyjnej.

Proponowane zmiany w ustawie przewidują przedłużenie jej obowiązywania do roku 2015 (obecna ma obowiązywać tylko do końca 2007 roku), rozszerzenie jej zakresu na inwestycje w drogi wojewódzkie, gminne i powiatowe finansowane z funduszy unijnych oraz dalsze "przyspieszenie" procesu prawnego związanego z inwestycją.

Głównym zagrożeniem związanym z nowelizacją jest dalsze ograniczenie prawa własności oraz ograniczenie niezawisłości sądów. Jeśli nowelizacja wejdzie w życie, właściciele gruntów będą wywłaszczani w momencie wydania inwestorowi decyzji lokalizacyjnej na budowę drogi. Ponadto wojewoda będzie mógł podjąć decyzję o natychmiastowym zajęciu wywłaszczonej nieruchomości. Oznacza to eksmisję na bruk bez zapowiedzenia.

Ponadto decyzja lokalizacyjna nie będzie mogła być przez sąd uchylona lub unieważniona, jeśli będzie wadliwa tylko w zakresie dotyczącym części obszaru, który obejmuje.