Koalicja Lanckorońska na rzecz Zrównoważonego Transportu

Informacja PLK

Dnia 2 marca 2006 r. odbyło się w Olsztynie spotkanie przedstawicieli samorządów Województwa Warmińsko-Mazurskiego z reprezentantami Polskich Linii Kolejowych SA. Kolejarze zaprezentowali propozycje inwestycji do włączenia do przygotowywanego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-13, w celu uzyskania finansowania z Funduszu Spójności. PKP PLK SA, zarządzająca liniami kolejowymi, jest gotowa wyłożyć pieniądze na wkład własny do omawianych projektów (w wysokości 50% kosztów całkowitych). Od samorządowców oczekuje wprowadzenia ich do RPO. Na spotkaniu przedstawiono listę potencjalnych inwestycji, uzgodnionych uprzednio z Marszałkiem Województwa. Zaproponowano modernizację pięciu odcinków warmińsko-mazurskich linii kolejowych.

1) Ostrołęka - Szczytno: odcinek Szymany - Szczytno: 10,2 km; skrócenie czasu jazdy o 15 min; koszt 9,7 mln zł.

2) Bialystok - Bartoszyce: odcinek Ełk - Kętrzyn: 32,4 km; skrócenie czasu jazdy o 25 min; koszt 45,3 mln zł.

3) Działdowo - Olsztyn Główny: odcinek Nidzica - Olsztyn: 59,4 km; skrócenie czasu jazdy o 25 min; koszt 89,1 mln zł.

4) Olsztyn Główny - Ełk: odcinek Olsztyn - Szczytno: 44,1 km; skrócenie czasu jazdy o 30 min; koszt 66,1 mln zł.

5) Czerwonka - Ełk: odcinek Czerwonka - Ełk: 121,6 km; skrócenie czasu jazdy o 45 min; koszt 147,8 mln zł.

W sumie zaproponowano zmodernizowanie 267,7 km. Przewiduje się, że łączny koszt robót wyniesie 358 mln zł, oraz że skrócone zostaną czasy jazdy o 140 min.

Po przeliczeniu: koszt modernizacji 1 km = 1,34 mln zł; koszt skrócenia czasu jazdy o 1 min = 2,56 mln zł.

Naszym zdaniem

Dokonywane przez PLK oszacowania czasów przejazdu rewolucjonizują dotychczasową wiedzę ludzkości o zależnościach pomiędzy drogą, czasem i prędkością. Weźmy np. taką linię 35 Ostrołęka - Szczytno, odcinek Szymany - Szczytno, dł. odcinka 10,207 km, efekt według prezentacji PLK:

- uniknięcie wprowadzenia ograniczeń prędkości do V=50 km/h

- przywrócenie prędkości V=80 km/h

- skrócenie czasu przejazdu o 15 min.

Policzmy:

10,2 km z prędkością 80 km/h to jest niecałe 8 minut, nie biorąc pod uwagę czasu na rozpędzenie.

10,2 km z prędkością 50 km/h to jest nieco ponad 12 minut.

Różnica wynosi 4 minuty, powiedzmy nawet 5 minut. Gdzie pozostałe dziesięć?

Podobnie na odcinku Olsztyn - Szczytno: kolejarze planują skrócić czas przejazdu o 30 minut, czyli ponad dwukrotnie! Gdyby to miała być prawda, to pociągi osobowe musiałyby mknąć z prędkością handlową bliską 100 km/h, szybciej niż Intercity na większości relacji.

Co ciekawe, na omawianej linii Olsztyn - Szczytno - Pisz - Ełk Polskie Linie Kolejowe proponują modernizować odcinek Olsztyn - Szczytno, znajdujący się w najlepszym stanie technicznym, a jednocześnie nie widzą potrzeby modernizacji dalszej części trasy do Pisza, gdzie pociągi wleką się 30 km/h, czy odcinka Pisz - Ełk, na którym przewozy pasażerskie zostały zawieszone ze względu na katastrofalny stan linii. Czyżby Pisz i Ruciane-Nida miały zostać spisane na straty?