Koalicja Lanckorońska na rzecz Zrównoważonego Transportu

Węzeł przesiadkowy na pl. Grunwaldzkim we Wrocławiu.