Koalicja Lanckorońska na rzecz Zrównoważonego Transportu

Wiatrochron na peronie stacji Kreuzlingen (Austria) – prostota projektu w połączeniu z dobrymi materiałami i solidnością wykonania