Koalicja Lanckorońska na rzecz Zrównoważonego Transportu

24 lutego w Ministerstwie Transportu i Budownictwa podpisano umowy w ramach projektu Modernizacja Poznańskiego Węzła Kolejowego (Linia Kolejowa E 20). Pierwszy kontrakt o wartości 51,6 mln euro obejmuje modernizację 22 km odcinka magistrali kolejowej E 20 (od Poznania Junikowa przez Poznań Główny, Poznań Garbary, Poznań Wschód aż do Swarzędza), w tym układów torowych, nawierzchni i podtorza z odwodnieniem, obiektów inżynieryjnych, likwidację 2 przejść dla pieszych w poziomie szyn i zastąpienie ich przejściami pod torami. Wykonawcą zostało konsorcjum Przedsiębiorstwa Robót Komunikacyjnych w Poznaniu SA, Torpolu sp z o.o. z Poznania i Przedsiębiorstwa Robót Kolejowych i Inżynieryjnych SA z Wrocławia. Zakończenie prac przewidziane jest w terminie 26 miesięcy od chwli rozpoczęcia robót.

Drugi kontrakt o wartości 1,35 mln euro obejmuje budowę nowego wiaduktu w Swarzędzu, realizowaną równolegle z przebudową układu drogowego przez miasto Swarzędz.Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Poznaniu SA. Zakończenie prac przewidziane jest w terminie 14 miesięcy od chwili rozpoczęcia robót.

Oba zadania są współfinansowane ze środków ISPA/Funduszu Spójności w wysokości 75% wartości kontraktów.

Celem projektu Modernizacja Poznańskiego Węzła Kolejowego (Linia Kolejowa E 20). jest zwiększenie przepustowości Poznańskiego Węzła Kolejowego i dzięki temu usprawnienie organizacji i podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu pociągów. Jest to jedno z ostatnich zadań realizowanych w ramach modernizacji magistrali E 20, będącej częścią II międzynarodowego korytarza transportowego, prowadzącego z Berlina przez Poznań, Warszawę, Mińsk i Moskwę do Niżniego Nowogrodu i dalej łączącego się z magistralą transsyberyjską. W najbliższych latach zostanie jeszcze do zmodernizowania odcinek Siedlce -Terespol oraz Warszawski Węzeł Kolejowy.

Zadanie zostało zakwalifikowane do programu ISPA/FS nr 2001/PL/16/P/PT/014. Podpisane w 2001 r. memorandum finansowe określało całkowity koszt projektu na 69,6 mln euro. W toku prac projektowych stwierdzono, że dla uruchomienie projektu niezbędne jest zwiększenie wartości memorandum. 8 lipca 2005 r. Komisja Europejska decyzją nr (2005)2752 zwiększyła wartość zadania na 105 mln euro oraz zmieniła datę zakończenia projektu na 31 grudnia 2009 roku.

W ramach projektu podpisane zostały dotychczas następujące kontrakty:

- z Biurem Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu na wykonanie projektu wstępnego i materiałów przetargowych,

- z konsorcjum Jacobs GIBB Scott Wilson na nadzór nad realizacją projektu,

- z konsorcjum Alcatel Polska S.A., Alcatel SEL AG i Komunikacyjnych Zakładów Automatyki i Teletechniki na na wykonanie projektu i budowę systemu sygnalizacji.

Prace na trasie Poznań Junikowo - Poznań Główny - Swarzędz powinny rozpocząć się jeszcze w maju br., a zakończyć w 2009 r. - poinformował Paweł Neumann, dyrektor naczelny PKP Linie Kolejowe S.A., oddział regionalny w Poznaniu. W ramach modernizacji wymienione zostaną m.in. szyny, podkłady, wiadukty i mosty, zbudowane przejścia podziemne na dwóch stacjach, wybudowane ekrany akustyczne, zainstalowane nowoczesne urządzenia sterowania ruchem.

Po zakończeniu prac pociągi pasażerskie na niektórych fragmentach węzła będą mogły poruszać się nawet do prędkości 160 km/h (pociągi towarowe do 120 km/h). Jednocześnie hałas wytwarzany przez pociągi ma być mniej uciążliwy dla ludzi.

Niestety, modernizacja może też spowodować utrudnienia: wydłużenie czasu podróży nawet o pół godziny, skrócenie trasy niektórych pociągów o jedną stację w obrębie Poznania i dowożenie pasażerów autobusem do centrum miasta, a także likwidację niektórych połączeń.