Koalicja Lanckorońska na rzecz Zrównoważonego Transportu

Zielone Mazowsze

Społeczny Rzecznik Niezmotoryzowanych

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska

Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie

Polskie Koleje Państwowe

Masa Krytyczna w Warszawie