Koalicja Lanckorońska na rzecz Zrównoważonego Transportu

Raport stanowi analizę opracowanego przez PKP Polskie Linie Kolejowe projektu "Rehabilitacja trakcji i eliminacja wąskich gardeł na sieci kolejowej". Jego celem jest ocena poszczególnych zadań w ramach tego projektu oraz przedstawienie propozycji alternatywnych zadań, które pozwoliłyby na osiągnięcie realnych efektów w postaci skrócenia czasu jazdy i odczuwalnej poprawy komfortu podróży na tych odcinkach sieci kolejowej, gdzie kursuje znacznie więcej pociągów pasażerskich i towarowych. Analizy wskazują, iż PKP Polskie Linie Kolejowe dokonują wyboru inwestycji w sposób chybiony.

Projekt został zgłoszony do współfinansowania z funduszy unijnych w ramach Działania 1.1 Sektorowego Programu Operacyjnego Transport (SPOT) i jest obecnie rozpatrywany i oceniany. Mimo że nie podjęto jeszcze decyzji odnośnie jego przyjęcia i finansowania, właściwie wszystkie z 33 zadań składających się na projekt są już w trakcie realizacji. Ewentualne odrzucenie projektu spowoduje, iż inwestycje te zostaną przypuszczalnie sfinansowane z dotacji budżetowej lub środków własnych spółki, kosztem innych przewidzianych w tegorocznym planie inwestycyjnym.

Pobierz raport: PDF, 4980 kB