Koalicja Lanckorońska na rzecz Zrównoważonego Transportu

Artykuły: 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-240 | 241-260 | 261-280 | 281-300 | 301-320 | 321-340 | 341-360 | 361-380 | 381-400 | 401-420 | 421-435

2001.01.12: Rowery na stacjach i przystankach kolejowych

Szanowni Państwo, Zwracamy się z postulatem uwzględnienia podczas modernizacji stacji i przystanków kolejowych potrzeb rowerzystów korzystających z usług kolei. Dla osób dojeżdżających proponujemy tworzenie parkingów rowerowych. Jeśli... »

2001.01.09: Wystawa TIRy na tory w Sejmie

9 stycznia w korytarzach sejmowych pojawiła się wystawa "TIRy na tory", przedstawiająca w prostej, zrozumiałej dla każdego posła formie podstawowe informacje na temat transportu kombinowanego, ilustrowana zdjęciami z Austrii i Szwajcarii... »

2000.03.17: Niechciana kolej

Najbezpieczniejszy i najpewniejszy środek lokomocji przeżywa w Polsce sądne dni. Spytasz czytelniku - o czym mówię? O lotnictwie, o rowerach, o samochodzie... nie, chodzi o kolej. Jeśli wybrałbyś inną odpowiedź, to mam nadzieję, że po... »

1999.09.29: PKP w systemie warszawskiej komunikacji miejskiej

Kolej może niezwykle szybko stać jednym z głównym filarów komunikacji miejskiej aglomeracji warszawskiej, w szczególności w dowozach do pracy od strony Żyrardowa (i dalej Skierniewic), Mińska Mazowieckiego (i dalej Siedlec) i Legionowa... »

1999.09.29: Propozycje zwiększenia przewozów pociągami podmiejskimi w aglomeracji warszawskiej

Podstawowe informacje takie jak rozkład jazdy, zmiany w rozkładzie, mapa połączeń, cennik powinny być wywieszone przy wszystkich wejściach na perony i na peronach na każdym przystanku oraz w pobliżu kas. Pośrodku peronu i przy kasach winny... »

1999.09.18: Kolej w systemie komunikacyjnym aglomeracji warszawskiej

Zapraszamy na debatę publiczną Kolej w systemie komunikacyjnym aglomeracji warszawskiej która odbędzie się 18 września (sobota) o godzinie 11.00 w Pałacu Kultury i Nauki w sali 1306 na XIII piętrze. PROGRAM 11:00. Referaty wprowadzające:... »

1999.09.18: Wykorzystanie kolei do potrzeb dużych aglomeracji

Rozpatrując rynek usług transportowych wyodrębnić można jego charakterystyczny, względnie jednolity segment, odpowiadający codziennym potrzebom przewozowym mieszkańców w dojazdach do centrów aglomeracji oraz w przejazdach międzyosiedlowych... »

1999.09.18: Koncepcja zintegrowania kolei aglomeracyjnej z układem transportowym Warszawy

Koncepcja systemu komunikacji publicznej w Warszawie, którą prezentujemy na okładce niniejszej publikacji, powstała w odpowiedzi na chybione plany rozwoju komunikacji publicznej lansowane od wielu lat przez kolejne władze Warszawy. Plany... »

1999.09.18: Koleje dojazdowe Warszawy: wczoraj - dziś - jutro

Niniejsza praca ma na celu przedstawienie licznych propozycji rozbudowy WKD, oraz przedstawienie wizji odbudowy linii wąskotorowej Warszawa - Piaseczno. W opracowaniu tym używa się często nazwy "koleje dojazdowe Warszawy", którą należy... »

1999.09.18: Oczekiwania społeczno - ekologiczne w zakresie komunikacji aglomeracyjnej

Dzisiejsza debata jest pewnego rodzaju kontynuacją tej, która miała miejsce 5 miesięcy temu, tj. dokładnie 17 kwietnia 1999 r. Ekolodzy zadali wówczas publiczne pytanie "Czy Warszawa będzie przejezdna?" Krótko przypomnę, że praktycznie... »

1999.09.18: Obecne możliwości PKP w rozwiązywaniu problemów komunikacyjnych aglomeracji warszawskiej

Rozwój cywilizacji sprawił, ze ulice naszych miast stały się bardzo zatłoczone przez pojazdy samochodowe. W wielu miastach zjawisko to urosło do rangi kłopotliwego problemu. Czas dotarcia samochodem z domu do zakładu pracy, czy urzędu... »

1999.09.18: Integracja systemu komunikacji kolejowej z systemem transportu publicznego w Warszawie i aglomeracji warszawskiej

System transportowy Warszawy zdecydowanie wymaga szybkich działań naprawczych.Działania te powinny być prowadzone zgodnie z postanowieniami przyjętymi przez Radę Warszawy w listopadzie 1995r. Polityki Transportowej dla m. st. Warszawy... »

1999.09.18: Kolej w systemie komunikacyjnym aglomeracji warszawskiej - dyskusja panelowa

Uczestnicy: - Grzegorz Bąk - Zakład Aglomeracyjnych Przewozów Pasażerskich Warszawa - Stanisław Biega - Zielone Mazowsze - Olgierd Dziekoński - wiceprezydent Warszawy - Dr Andrzej Kassenberg - Instytut na rzecz Ekorozwoju - Mikołaj Segień... »

1999.09.18: Kolej w systemie komunikacyjnym aglomeracji warszawskiej - debata publiczna

Marcin Herbst, Ośrodek Konsultacji i Dialogu Społecznego: Proszę Państwa! Rozpoczynamy trzecią, ostatnią część debaty. Będą to głosy w debacie indywidualnej. Mieliśmy parę ciekawych wystąpień, które poszerzyły program szczególnie części... »

1999.07.30: TIRy na tory

Jednym z argumentów za budową autostrad jest zwiększający się tranzytowy transport towarowy. Tymczasem wcale nie musi się on odbywać po drogach. Z uwagi na mniejsze opory toczenia koła po szynie niż po asfalcie, do przewiezienia tego... »

Artykuły: 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-240 | 241-260 | 261-280 | 281-300 | 301-320 | 321-340 | 341-360 | 361-380 | 381-400 | 401-420 | 421-435 | Dodaj nowy