Koalicja Lanckorońska na rzecz Zrównoważonego Transportu

30 marca 2006 r. w Warszawie odbyło się założycielskie Spotkanie Generalne Koalicji na rzecz Zrównoważonego Transportu (znanej także pod hasłem Koalicja Lanckorońska - Reaktywacja).

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele ok. 20 organizacji ekologicznych i społecznych z Warszawy, Łodzi, Krakowa, Wrocławia, Poznania, Białegostoku, Częstochowy, Gdańska, Grodziska Mazowieckiego oraz Nowej Soli.

Przerwa została wykorzystana do prezentacji projektów realizowanych przez poszczególne ośrodki.

Po przedyskutowaniu deklaracji i zasad działania Koalicji rozpoczęły się prace warsztatowe, mające na celu wybór priorytetowych działań.

Dużym zainteresowaniem cieszyła się tematyka rowerowa.

Oprócz grup tematycznych powstała również grupa ds. edukacji.

Dr inż. Aureliusz Mikłaszewski przedstawia rezultaty pracy podgrupy ds. miejskiego transportu zbiorowego.

Tyle spraw, tyle problemów - trudny wybór.

Drugi dzień został poświęcony na szkolenie z udziału społeczeństwa w postępowaniach dotyczących inwestycji drogowych, poprowadzone przez Magdalenę Bar z Kancelarii Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy.

Dostępne są już wstępne wersje dokumentów:

- deklaracja [zobacz >>>]

- regulamin [zobacz >>>]

- plan działania Koalicji