Koalicja Lanckorońska na rzecz Zrównoważonego Transportu

4 maja opublikowano trzecią i ostatnią część raportu na temat zmian klimatycznych. Cały raport został sporządzony przez 2,5 tysiąca naukowców ze 130 krajów w ramach IPCC (Międzyrządowy Panel ds. Zmian Klimatycznych) jednostki ONZ.

Dwie poprzednie części wskazały, że człowiek jest w 90% odpowiedzialny za globalne ocieplenie oraz opisywały jak klimat zmieni się całościowo i w poszczególnych rejonach świata. Odnośnie Polski klimat będzie zmieniał się w kierunku dwóch wyraźnych pór roku. Jedna gorąca i sucha - letnia, z temperaturami częstego upału w wysokości 35 stopni, a górnego 40 stopni, wielotygodniowymi suszami, jednak przerywanymi niezwykle intensywnymi, wielodniowymi opadami nierzadko powodującymi powodzie analogiczne do tej z 1997 roku. Druga pora będzie porą chłodną i deszczową, z coraz rzadszymi opadami śniegu, z coraz silniejszymi wichurami. Ponadto w Polsce niektóre miejscowości nadmorskie, ich części bądź całe krainy jak Żuławy Wiślane ulegną zatopieniu w wyniku podnoszącego się poziomu oceanów i mórz.

Trzecia część raportu dotyczy sposobów złagodzenia skali globalnego ocieplenia i wynikających z niego skutków. Znalazły się tam takie zalecenia jak przestawianie się na energię alternatywną (wiatrową, słoneczną, wodną, geotermalną, z biomasy), promocja transportu publicznego, rowerowego i pieszego oraz zastępowanie nim transportu samochodowego, przeciwdziałanie wycinaniu lasów, zwłaszcza tych w strefie tropikalnej i sadzenie nowych, zmniejszenie ilości produkowanych odpadów oraz ich recykling, efektywniejsze wykorzystywanie energii, podatek od emisji dwutlenku węgla… Niestety wśród zaleceń, po długich dyskusjach, znalazło się też wspieranie energii atomowej, co pomimo tego, że zmniejszy poziom wysyłanych w atmosferę gazów cieplarnianych, będzie przyczyną coraz większego problemu niebezpiecznych odpadów nuklearnych, które muszą być przechowywane w bezpiecznym, odizolowanym miejscu aż przez 100 tysięcy lat.

Na zakończenie warto jeszcze dodać skalę kosztów wynikających z globalnego ocieplenia. Otóż szacuje się, że wprowadzenie zaleceń IPCC zmniejszy w ciagu najbliższych 23 lat globalne PKB o 3%. Jednak jak wynika z raportu byłego szefa Banku Światowego sir Nicholasa Sterna, nieprzeciwdziałanie emisji gazów cieplarnianych będzie o wiele bardziej nieopłacalne, ponieważ zmniejszy PKB aż o 20% w wyniku różnych nasilających się kataklizmów pogodowych jak susza, powodzie, wichury, cyklony, zabójcze upały itp.

Poszczególne części raportu można pobrać z :

1)Pierwsza część http://www.ipcc.ch/SPM2feb07.pdf

2) Druga część http://www.ipcc.ch/SPM6avr07.pdf

3) Trzecia część http://www.ipcc.ch/SPM040507.pdf