Koalicja Lanckorońska na rzecz Zrównoważonego Transportu

Ostatnie cztery lata były na polskiej kolei okresem stabilnego wzrostu przewozów pasażerskich. Od 2014 r., w którym koleją zrealizowano 269,1 mln podróży, przewozy rokrocznie rosły o około 4%. W 2017 r. pasażerowie odbyli 303,6 mln przejazdów pociągami. Wszystko jednak wskazuje na to, że – po czterech latach sukcesywnego wzrostu – rok 2018 będzie gorszy od poprzedniego.

Zmiany liczby podróży koleją w Polsce w latach 2000-2017.

Negatywny trend wyłania się z opublikowanych przez Urząd Transportu Kolejowego statystyk przewozowych za pierwsze miesiące bieżącego roku. W styczniu, lutym i marcu 2018 r. koleją zrealizowano w sumie 72,2 mln podróży. Dla porównania, liczba przejazdów koleją w pierwszym kwartale w 2017 r. wyniosła 75,7 mln. Ponadto miesięczne wyniki za luty i marzec 2018 r. są gorsze od wyników uzyskanych w tych miesiącach nie tylko w 2017 r., ale także i w 2016 r.

Duże pogorszenie wyników odnotowali dwaj przewoźnicy działający w województwie mazowieckim. Koleje Mazowieckie straciły ponad 10% pasażerów – w styczniu, lutym i marcu 2018 r. pociągami tej spółki zrealizowano 14,5 mln podróży, podczas gdy w pierwszym kwartale 2017 r. było ich 16,5 mln. Z przejazdów warszawską Szybką Koleją Miejską zrezygnował aż co trzeci pasażer: 3,9 mln przejazdów od stycznia do marca 2018 r. wobec 6,1 mln przejazdów w pierwszym kwartale 2017 r. Tąpnięcie wyników Kolei Mazowieckich i Szybkiej Kolei Miejskiej to przede wszystkim skutek decyzji o prowadzeniu modernizacji na linii Warszawa – Grodzisk Mazowiecki przy całkowicie wstrzymanym ruchu pociągów. Przed przystąpieniem do prac modernizacyjnych we wrześniu 2017 r. linia grodziska była jednym z najsilniej wykorzystywanych odcinków na polskiej sieci kolejowej.

Na wstrzymaniu ruchu na linii Warszawa – Grodzisk Mazowiecki korzysta Warszawska Kolej Dojazdowa, której tory biegną równolegle do modernizowanego ciągu. W pierwszych trzech miesiącach 2018 r. pasażerowie odbyli 2,2 mln przejazdów pociągami WKD. Wynik za pierwszy kwartał 2017 r. to 1,8 mln podróży. Ponad 20-procentowy wzrost przewozów to nie tylko efekt przeniesienia się do pociągów WKD części pasażerów z linii grodziskiej. Wciąż procentuje również znaczące zwiększenie liczby połączeń WKD pod koniec 2016 r. [zobacz >>>]

Oprócz Warszawskiej Kolei Dojazdowej wzrost przewozów odnotowały też PKP Intercity, Koleje Śląskie, Koleje Dolnośląskie, Koleje Wielkopolskie oraz Łódzka Kolej Aglomeracyjna. W pierwszym kwartale 2018 r. łączna liczba podróży pociągami tych przewoźników była o 2,7 mln większa niż w pierwszym kwartale 2017 r. Spadek liczby przejazdów – odnotowany przez spółki Koleje Mazowieckie, Szybka Kolej Miejska w Warszawie, Arriva, Koleje Małopolskie, Przewozy Regionalne i PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście – sięgnął tymczasem aż 6,2 mln.

Tekst pochodzi z dwumiesięcznika Z Biegiem Szyn (nr 3/95 maj-czerwiec 2018): www.zbs.net.pl