Koalicja Lanckorońska na rzecz Zrównoważonego Transportu

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego Ignacy Góra w lutym 2018 r. stworzył ciało doradcze – Rada ds. Transportu Kolejowego ma wspierać prezesa UTK i proponować kierunki jego działań. – Członkowie rady są specjalistami posiadającymi bardzo duże doświadczenie zawodowe – mówi Maciej Bębenek z wydziału prasowego UTK. Wśród osób powołanych w skład rady znalazł się Krzysztof Celiński. – Od 1992 do 1998 r. pełnił funkcję dyrektora departamentu kolejnictwa w ministerstwie odpowiedzialnym za transport. Zasiadał też we władzach spółek PKP, PKP Polskie Linie Kolejowe i PKP Intercity – wymienia Bębenek.

W latach 90. Krzysztof Celiński, jako dyrektor departamentu kolejnictwa w Ministerstwie Transportu i Gospodarki Morskiej, odpowiadał za rozpatrywanie spływających od PKP wniosków dotyczących ograniczania przewozów i likwidacji linii kolejowych. W 1998 r. Najwyższa Izba Kontroli ujawniła, że departament Celińskiego akceptował wnioski niespełniające warunków niezbędnych do wydania zgody.

Wkrótce potem, w 1999 r., Celiński został prezesem niepodzielonego jeszcze na spółki PKP. To za jego kadencji doszło do likwidacji połączeń kolejowych na niespotykaną skalę: 3 kwietnia 2000 r. wycofano pociągi regionalne z 1028 km linii na terenie całej Polski. Od 1999 r. do 2002 r. – gdy Celiński pełnił funkcję szefa PKP – liczba podróżujących koleją spadła z 395 mln do 304 mln.

W 2009 r. Celiński został prezesem spółki PKP Intercity po to, by dokonać rekordowych cięć w jej sieci połączeń. Pociągi dalekobieżne zniknęły wówczas między innymi z Jeleniej Góry, Wałbrzycha, Zamościa i Rybnika. Efektem rządów Celińskiego w PKP Intercity był dramatyczny spadek liczby pasażerów: z 51,7 mln w 2009 r. do 37,1 mln w 2010 r. Po odejściu Celińskiego z PKP Intercity spółka przystąpiła do stopniowej odbudowy sieci połączeń – jednak do dziś nie osiągnięto liczby pasażerów z 2009 r. [zobacz >>>]

Tekst pochodzi z dwumiesięcznika Z Biegiem Szyn (nr 2/94, marzec-kwiecień 2018): www.zbs.net.pl