Koalicja Lanckorońska na rzecz Zrównoważonego Transportu

Końca dobiegają prace na budowie północno-wschodniego wlotu drogi ekspresowej S8 do Warszawy. Choć wiadomo już, że nie uda się dotrzymać terminu otwarcia pierwotnie planowanego na lipiec 2017 r., to w perspektywie najbliższych miesięcy „ekspresówka” stanie się przejezdna. Wraz z otwarciem 15-kilometrowego odcinka drogi S8 między Radzyminem a granicą Warszawy nastąpi wyprowadzenie ruchu tranzytowego z Alei Piłsudskiego, przecinającej ścisłe centrum Marek. Po otwarciu nowego odcinka drogi ekspresowej możliwy stanie się bezkolizyjny przejazd samochodem od Wyszkowa do Warszawy.

Jak tylko uruchomiona zostanie obwodnica Marek, przekonanie ludzi do dojazdów koleją z Wyszkowa do Warszawy będzie bardzo trudne. Wyszkowianie jeszcze chętniej będą wybierali samochody i autobusy – podkreśla Sebastian Gomółka, prowadzący stronę internetową Stacja Wyszków ( www.stacjawyszkow.kolej.org.pl ).

Mimo masowych dojazdów wyszkowian do pracy w stolicy, oferta Kolei Mazowieckich w tej relacji jest szczątkowa. Między liczącym 27 tys. mieszkańców Wyszkowem a Warszawą kursuje tylko jedno na dobę bezpośrednie połączenie: rano do Warszawy Zachodniej, popołudniu z powrotem (dodatkowo w soboty i niedziele z Wyszkowa do Warszawy Wileńskiej kursuje jeden pociąg popołudniowy). Pozostałe połączenia wymagają przesiadki w Tłuszczu, nierzadko z bieganiem między peronami. – Spośród tak dużych miast leżących w promieniu około 50 km od stolicy, Wyszków kolejowo jest z nią najgorzej skomunikowany – mówi Gomółka i przypomina, że na początku lat 90. Wyszków dysponował 11 dziennie bezpośrednimi pociągami do Warszawy Wileńskiej. – Porównanie obecnej oferty z rozkładem jazdy z lat 90. wręcz ośmiesza Koleje Mazowieckie, które organizacją połączeń cofnęły się do sytuacji z lat 70., sprzed elektryfikacji linii Tłuszcz – Ostrołęka. Przecież dziś wymagania pasażerów są bardziej zróżnicowane, potrzebne są połączenia bezpośrednie w różnych porach.

Na początku 2017 r. serwis Stacja Wyszków przeprowadził z 335 mieszkańcami Wyszkowa i okolic ankietę na temat oczekiwań co do połączeń kolejowych. 86% osób wskazało, że najbardziej od podróży koleją do Warszawy odpycha ich konieczność przesiadki w Tłuszczu. Dwie trzecie ankietowanych odpowiedziały, że z Wyszkowa bezpośrednie pociągi powinny kursować do Warszawy Wileńskiej, a jedna trzecia opowiedziała się za relacją do Warszawy Zachodniej. Trasa do Warszawy Wileńskiej, choć nie biegnie do ścisłego centrum, zapewnia znacznie szybsze osiągnięcie stolicy. – Pociąg przyspieszony z Wyszkowa do Warszawy Wileńskiej mógłby jechać 55 min. Dworzec Wileński to węzeł kolei z metrem, autobusami i tramwajami, które przecież dojeżdżają w wiele rejonów stolicy – mówi twórca strony Stacja Wyszków. – Ponadto trasa do Warszawy Wileńskiej, w przeciwieństwie do linii średnicowej do Warszawy Zachodniej, jest mniej podatna na opóźnienia i zakłócenia w ruchu.

W Wyszkowie dużym atutem jest położenie stacji kolejowej w centralnym punkcie miasta. – Wyszków cechuje się jedną z lepszych w Polsce wschodniej lokalizacji dworca kolejowego w przestrzeni miasta – mówi Sebastian Gomółka. Pisał o tym już w 1897 r. po otwarciu linii kolejowej Tłuszcz – Ostrołęka Kurjer Warszawski: Najlepiej urządzony dworzec zastaliśmy w Wyszkowie. Przylega on tuż do miasta i o ile wnosić można, ruch na nim będzie bardzo ożywiony. Do dnia onegdajszego Wyszków dawał utrzymanie licznym woźnicom. Z otwarciem kolei przemysł furmański upadnie, co niepomiernie martwi woźniców.

Tekst pochodzi z dwumiesięcznika Z Biegiem Szyn (nr 4/90, lipiec-sierpień 2017): www.zbs.net.pl