Koalicja Lanckorońska na rzecz Zrównoważonego Transportu

Program szynowy, który nie jest programem

W lipcu 2011 r. zarząd województwa mazowieckiego przyjął uchwałę o przystąpieniu do opracowania Programu rozwoju i modernizacji technologicznej transportu szynowego w województwie mazowieckim.

Stworzenie tego dokumentu zlecono Mazowieckiemu Biuru Planowania Regionalnego. Ta podlegająca samorządowi województwa mazowieckiego jednostka do współpracy przy sporządzaniu programu zaprosiła zajmujących się transportem i mobilnością naukowców z kilku polskich uczelni oraz zagranicznych ekspertów z berlińskiej firmy ETC Transport Consultants. Następnie program przeszedł konsultacje społeczne.

Ostateczna wersja Programu rozwoju i modernizacji technologicznej transportu szynowego w województwie mazowieckim pochodzi z listopada 2015 r. Za opracowanie tego dokumentu samorząd województwa zapłacił 335 tys. zł.

Dokument – nazywany „Programem szynowym” – jest dobrze oceniany w środowisku kolejowym. – To jest kompendium, które mówi nie tylko o warunkach społecznych czy gospodarczych, zasięgu dojazdów do pracy, ale przede wszystkim jasno wskazuje kroki, które należy wykonać dla poprawy warunków podróżowania koleją po województwie mazowieckim – powiedział nam pracownik jednej ze spółek kolejowych.

Program szynowy określa pożądaną częstotliwość kursowania pociągów na poszczególnych liniach kolejowych województwa, tak by pogodzić potrzeby ruchu aglomeracyjnego, regionalnego, pospiesznego i ekspresowego. Ponadto wskazywane są oczekiwane czasy jazdy, charakterystyka taboru niezbędna do ich osiągnięcia oraz pory skomunikowań na stacjach węzłowych – wszystko to w celu zapewnienia zintegrowanego układu połączeń na całej sieci kolejowej objętej opracowaniem.

Program pokazuje również możliwości reaktywacji pociągów pasażerskich do miast obecnie pomijanych przez kolej, takich jak Ostrów Mazowiecka czy Sokołów Podlaski. W odniesieniu do czynnych linii określone zostały konieczne zmiany w układzie przystanków kolejowych, tak by znalazły się one bliżej centrów miejscowości czy innych ważnych celów podróży.

Dokument bazuje na przedstawionych dobrych praktykach, które stosowane są przy tworzeniu oferty przewozowej w Austrii, Szwajcarii oraz w dwóch niemieckich landach: Brandenburgii oraz Nadrenii-Palatynacie.

Wdrożenie pierwszego etapu rozwoju oferty przewozowej program przewiduje na 2020 r. W związku z tym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego zapytaliśmy, jak po ponad roku od publikacji ostatecznej wersji Programu rozwoju i modernizacji technologicznej transportu szynowego w województwie mazowieckim wygląda wdrażanie postanowień tego dokumentu.

Program ten nie ma charakteru nadrzędnego nad planem transportowym, dlatego zapisy programu należy traktować jako propozycje działań w przyszłości – odpowiedziała nam Marta Milewska, rzecznik prasowy samorządu województwa mazowieckiego. – Program jest opracowaniem o charakterze studialno-prospektywnym. Należy przez to rozumieć, iż nie jest programem w rozumieniu ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Tekst pochodzi z dwumiesięcznika Z Biegiem Szyn (nr 1/87 styczeń-luty 2017): www.zbs.net.pl

Zobacz także

Wnioski Zielonego Mazowsza do Programu rozwoju i modernizacji technologicznej transportu szynowego w województwie mazowieckim z maja 2012 r.: [zobacz >>>]

Program rozwoju i modernizacji technologicznej transportu szynowego w województwie mazowieckim - wersja ostateczna:

mbpr.pl/user_uploads/image/PRAWE_MENU/program_szynowy/program_szynowy.pdf