Koalicja Lanckorońska na rzecz Zrównoważonego Transportu

Trwa remont nawierzchni torowej na odcinku ponad 13 km szlaku Wołomin - Tłuszcz. W trakcie remontu, wiążącego się z całodobowym zamknięciem toru nr 1, zostaną wykonane następujące prace:

- wymiana 26 km szyn, w tym 1074 spawów termicznych toru bezstykowego,

- wymiana 15.600 szt. podkładów na strunobetonowe,

- oczyszczenie i uzupełnienie ok. 54 tys. ton tłucznia,

- system odwodnienia toru,

- wzmocnienie toru w 8-miu lokalizacjach skrzyżowania drogi publicznej z torami, bez zmiany kategorii przejazdu,

- usunięcie trzech ograniczeń prędkości do 30 km/godz., jakie aktualnie obowiązują na tym odcinku,

Następnie przewidziane są prace wykończeniowe dotyczące funkcjonowania urządzeń sterowania ruchem kolejowym, zasilania energetycznego, stabilizacji płyt i podjazdów na przejazdach kolejowych.

Remont toru nr 1 pozwoli na podniesienie prędkości z 50 km/godz. do 100-120 km/godz., a tym samym skrócenie czasu przejazdu o 10-12 minut. Na sąsiednim torze, remontowanym w latach 1997-1999, obowiązuje prędkość 100 km/godz.

Koszt remontu toru nr 1 na odcinku Wołomin - Tłuszcz wyniesie w sumie 19 mln zł.