Koalicja Lanckorońska na rzecz Zrównoważonego Transportu

20 czerwca 2005 r. wniosek inwestycyjny napisany dla Stowarzyszenia Kolejowych Przewozów Lokalnych przez Centrum Zrównoważonego Transportu Zielonego Mazowsza został zaakceptowany do realizacji i dofinansowania przez Global Environmental Facility (program UNDP).

Wniosek opiewa na blisko 350 tys. złotych i przewiduje budowę instalacji do produkcji biopaliw oraz remont torowiska Krośniewickiej Kolei Dojazdowej. Cała produkcja biopaliwa będzie wykorzystana w SKPL do napędu posiadanego taboru wąskotorowego, co pozwoli obniżyć koszty eksploatacyjne oraz ograniczyć emisje zanieczyszczeń.

Realizacja projektu może rozpocząć się po wprowadzeniu niewielkich poprawek zgodnych z zastrzeżeniami koodynatora GEF oraz uzyskaniu współfinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu. Decyzja WFOŚ ma zostać podjęta 28 czerwca.

Koleje zarządzane przez SKPL.

SKPL administruje obecnie 8 kolejkami wąskotorowymi w kraju, w tym kolejkami, które jako jedyne w kraju prowadzą regularne przewozy pasażerskie tj. Śmigielską (okolice Leszna) i Krośniewicką (okolice Kutna) Kolejką Dojazdową. Wiecej informacji o tej organizacji można znaleźć na stronie internetowej:

www.skpl.kalisz.pl

Wniosek napisany dla SKPL jest czwartym projektem autorstwa Zielonego Mazowsza w ciągu ostatniego roku, który otrzymał dofinansowanie GEF.