Koalicja Lanckorońska na rzecz Zrównoważonego Transportu

Więcej pociągów na WKD

3810 km – tyle w sumie w każdy dzień roboczy przejeżdżały pociągi Warszawskiej Kolei Dojazdowej w ramach rozkładu jazdy 2012/2013. Od 15 grudnia 2013 r., wraz z wejściem w życie rozkładu 2013/2014, łączna dobowa liczba kilometrów realizowanych przez pociągi WKD zwiększyła się do 4104 km.

Ponad 7-procentowy wzrost pracy eksploatacyjnej wynika z uruchomienia w okresie międzyszczytowym, w szczycie popołudniowym i wieczorem w sumie 12 nowych połączeń. – Szczyt popołudniowy w dalszym ciągu rozszerza się na godziny wieczorne – mówi dwumiesięcznikowi Z Biegiem Szyn Krzysztof Kulesza z WKD. – Uruchomienie dodatkowych połączeń w porze międzyszczytowej to z kolei odpowiedź na zapotrzebowanie pasażerów obejmujące podróże na środkowym odcinku linii WKD, bez konieczności dojazdu do samej stolicy.

Wśród nowo uruchomionych połączeń jest pociąg relacji Warszawa Śródmieście WKD (odjazd o godz. 23.50) – Grodzisk Mazowiecki Radońska (przyjazd na godz. 0.47). Pociąg ten wypełnił najdłuższą, bo aż godzinną, lukę między odjazdami pociągów WKD z Warszawy – obecnie między pierwszym odjazdem o godz. 4.50 a ostatnim odjazdem o godz. 0.20 pociągi nigdy nie kursują rzadziej niż co pół godziny. Najkrótszy interwał na linii WKD wynosi 7 min.

Ostatnie zmiany w rozkładzie jazdy przyniosły nie tylko dogęszczenie oferty przewozowej na zasadniczym ciągu Warszawa – Grodzisk Mazowiecki, ale również wieczorne wydłużenie godzin kursowania pociągów na odnodze do stacji Milanówek Grudów.

W rozkładzie jazdy 2013/2014 do obsługi połączeń WKD kierowanych jest 11 składów w szczycie porannym i popołudniowym, sześć w międzyszczycie oraz pięć w soboty, niedziele i święta. Zwiększenie liczby połączeń od połowy grudnia 2013 r. wymagało wprowadzenia do ruchu jednego dodatkowego składu w międzyszczycie i szczycie popołudniowym.

Przy wprowadzaniu wszelkich zmian w rozkładzie zawsze bierzemy pod uwagę sukcesywnie napływające wnioski ze strony pasażerów – wyjaśnia Kulesza, dodając, że projekt rozkładu uzgadniany jest z samorządem województwa mazowieckiego, który nie tylko pełni funkcję organizatora przewozów, ale jest również większościowym udziałowcem spółki WKD.

Do samorządu województwa należy 95,24% udziałów w spółce Warszawska Kolej Dojazdowa. Pozostała część udziałów należy do leżących na trasie kolejki gmin Brwinów, Grodzisk Mazowiecki, Michałowice, Milanówek, Podkowa Leśna i Pruszków.

Sieć Warszawskiej Kolej Dojazdowa liczy w sumie 35,5 km – rocznie korzysta z niej około 7 mln pasażerów.

Tekst pochodzi z dwumiesięcznika Z Biegiem Szyn nr 69 styczeń-luty 2014; www.zbs.net.pl