Koalicja Lanckorońska na rzecz Zrównoważonego Transportu

Od ponad 10 lat postępuje degradacja stanu i jakości kolei regionalnych w Polsce. Wydawałoby się, że po zamknięciu ponad 6244 km linii kolejowych i kolosalnym zredukowaniu liczby kursujących pociągów do 2002 roku nic już złego na kolei w Polsce nie może się stać. Tak jednak nie jest i w 2004 roku na Mazowszu szykowane jest zamknięcie dla ruchu pasażerskiego kolejnych 5 linii kolejowych: Toruń - Sierpc, Sierpc - Nasielsk, Siedlce - Czeremcha, Radom - Tomaszów Mazowiecki, Pilawa - Łuków. Dlatego Centrum Zrównoważonego Transportu we współpracy z biuletynem "Z Biegiem Szyn" oraz Instytutem Rozwoju i Promocji Kolei rozpoczęło kampanię na rzecz ratowania tych linii kolejowych przed likwidacją. Już w kwietniu Centrum Zrównoważonego Transportu opracowało raport nr 1 - regionalne linie kolejowe w województwie mazowieckim zagrożone zawieszeniem, w którym przedstawiło program ratowania lokalnych linii kolejowych.

Dopiero 15 czerwca w ramach kampanii doszło do spotkania przedstawicieli Centrum z wicemarszałkiem województwa mazowieckiego odpowiedzialnym za koordynację przewozów kolejowych w województwie mazowieckim, a właściwie jej brak - Bogusławem Kowalskim. Na spotkaniu przede wszystkim udało nam się uzyskać zapewnienie, że przedstawiciele organizacji pozarządowych zostaną włączeni do biegnącego już procesu regionalizacji przewozów kolejowych na Mazowszu. Marszałek zadeklarował także utworzenie ciała konsultacyjnego, mającego na celu konfrontację przewoźników oraz pasażerów kolei, które otworzyłoby możliwość wpływu organizacji pozarządowych np.: na rozkłady jazdy.

Byliśmy zgodni z marszałkiem w dwóch kwestiach: Mazowiecki Zakład Przewozów Regionalnych nie jest dobrze zarządzany a przedstawiane informacje na temat kosztów prowadzenia pociągów i potoków pasażerskich nie są wiarygodne, co prowadzi do niesłusznego zamykania linii kolejowych. Zakład ten również nieekonomicznie zarządza posiadanym taborem.

Nie mogliśmy jednak zgodzić się z Marszałkiem Kowalskim, że nie może on wpływać obecnie na rozkłady jazdy kolei regionalnych, gdyż ich koordynacja to ustawowy obowiązek Urzędu Marszałkowskiego. Nie jest dla nas zrozumiałe także, dlaczego ratowanie lokalnych linii kolejowych, które przy odpowiedniej zmianie rozkładów jazdy mogłyby być znacznie mniej deficytowe, nie jest priorytetem dla województwa i koncentruje się ono jedynie na przewozach prowadzących do Warszawy.

Dlatego też starając się zwrócić uwagę Urzędu Marszałkowskiego na ten fakt, dzięki uprzejmości wicestarosty powiatu Płońskiego zorganizowaliśmy spotkanie z władzami samorządów leżących wzdłuż linii kolejowej Nasielsk - Sierpc. Szczególnie władze powiatu sierpeckiego i płońskiego są ratowaniem tej linii zainteresowane. Zawiązano ścisłą współpracę mającą na celu zakup szynobusu dla tej linii oraz przywrócenie kursowania pociągów w zmienionym i korzystnym dla lokalnych społeczności rozkładzie jazdy. Oświadczenie w tej sprawie zostało podpisane przez wszystkich uczestników spotkania i zostało przedstawione prasie oraz rozesłane do władz województwa oraz dyrekcji PKP.

Centrum Zrównoważonego Transportu promowało jednocześnie na tym spotkaniu swój raport. Szeroko informowała o tym spotkaniu lokalna prasa oraz regionalna telewizja - Telewizyjny Kurier Mazowiecki - i radio. Planujemy kontynuować te działania także na innych liniach kolejowych na Mazowszu. W najbliższym czasie będzie też rozwijany nacisk na Urząd Marszałkowski.