Koalicja Lanckorońska na rzecz Zrównoważonego Transportu

Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał nasze odwołanie od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla rozbudowy Trasy Armii Krajowej do parametrów drogi ekspresowej S8 na odcinku od Al. Prymasa Tysiąclecia w Warszawie do ul. Piłsudskiego w Markach i uchylił tę decyzję [zobacz >>>]. Wyrok nie jest jeszcze prawomocny - możliwa jest kasacja.

Sąd przychylił się do naszych argumentów zawartych w odwołaniu [zobacz >>>], tzn. np. w sprawie nieuwzględnienia wniosku o budowę całego tunelu dla ochrony przed hałasem sąd zauważył, że uzasadnienie decyzji zostało sporządzone wadliwie, gdyż zawierało odrzucające nasz wniosek stwierdzenia ogólnikowe, podczas gdy materiał dowodowy zawarty w raporcie OOŚ (oceny oddziaływania na środowisko) pozwalał na jednoznaczne stwierdzenie czy hałas będzie przekroczony czy nie i można było na jego podstawie ustalić jakie środki należy przedsięwziąć.

Po drugie, sąd przychylił się do naszych wniosków związanych z niedostatecznym rozpatrzeniem sprawy przepustowości łącznic drogowych. Stwierdził, że faktycznie bez znajomości tych faktów nie można było ustalić odpowiednio wpływu drogi na środowisko.

W skrócie - sąd powiedział, że nie odniesiono się merytorycznie do naszych wniosków w uzasadnieniu do wydania decyzji oraz przy odrzuceniu odwołania. Minister zaczął się odnosić do naszego wniosku dopiero, kiedy pisał uzasadnienie dla sądu, a to za późno, by się do naszych wniosków nie przychylić.

Refleksja po rozprawie: decyzja została uchylona ze względu na niską jakość jej uzasadnienia i brak należytego rozpatrzenia zgłoszonych wniosków. Jeśli zrealizowane zostaną związane z Euro 2012 pomysły dalszego skracania terminów wydawania decyzji oraz rozpatrywania spraw dotyczących środowiska (w teorii mające przyspieszyć proces inwestycyjny), prawdopodobnie uzasadnienia będą jeszcze gorsze i jeszcze łatwiej będzie wygrać sprawy w sądzie.