Koalicja Lanckorońska na rzecz Zrównoważonego Transportu

Wystawa w korytarzach sejmowych.