Koalicja Lanckorońska na rzecz Zrównoważonego Transportu

W dniach 11-12 grudnia 2007 r. Marcin Hyła (Miasta dla Rowerów) i Aleksander Buczyński (Zielone Mazowsze) przeprowadzili w Tarnowskich Górach warsztaty na temat tworzenia strategii rozwoju ruchu rowerowego.

Wtorek był dniem wykładowym - pokazane zostały ogólne zasady organizacji ruchu rowerowego oraz przykłady wdrażania tych zasad w różnych miastach Polski.

Środa rozpoczęła się burzą mózgów, z której po kilku godzinach zażartej dyskusji wyklarowały się cele i środki realizacji strategii rowerowej powiatu tarnogórskiego.

Pan starosta zwracał uwagę na rolę dogodnych warunków dla komunikacji rowerowej w ograniczaniu wzrostu ruchu samochodowego.

Kolejna część warsztatów poświęcona została pracy w grupach nad projektami rozwiązań rowerowych w kluczowych węzłach komunikacyjnych i trudnych "wąskich gardłach" na terenie powiatu, takich jak rondo w Krupskim Młynie...

...przejście drogi krajowej nr 78 przez Świerklaniec...

...czy przejazd pod torami kolejowymi w Radzionkowie.

Warsztaty zakończyły się prezentacją szkiców rozwiązań opracowanych przez poszczególne grupy.

Wszystkie projekty weryfikowane były pod kątem spełnienia pięciu podstawowych wymogów użytkowych - spójności, bezpośredniości, wygody, bezpieczeństwa i atrakcyjności.