Koalicja Lanckorońska na rzecz Zrównoważonego Transportu

Konferencja Miejska infrastruktura rowerowa to seria prezentacji i warsztatów z zakresu projektowania przyjaznej rowerzystom infrastruktury. Spotkanie odbędzie się 22 kwietnia w Urzędzie Miejskim w Szczecinie. Poruszane tematy znacznie wykraczają poza ogólnie przyjęte w Polsce metody projektowania. Spotkanie dedykowane jest projektantom oraz urzędnikom odpowiedzialnym za przystosowanie Szczecina do ruchu rowerowego.

Konferencja rozpocznie się prezentacjami na temat planowania i projektowania infrastruktury rowerowej, omówione zostaną sposoby współpracy NGO, projektantów i urzędników na przykładzie innych miastach Polski. Przedstawimy Państwu także wymogi CROW (Information and Technology Platform for Transport, Infrastructure and Public Space) stosowane w wielu krajach europejskich, ale i także w kilku większych miast w Polsce; będzie także część poświęcona bezpieczeństwu rowerzystów.

W programie:

- Rower w systemie transportowym miasta. Udział roweru w ruchu miejskim w Europie, korzyści z komunikacji rowerowej, stereotypy a rzeczywistość. Aleksander Buczyński – Centrum Zrównoważonego Transportu, Zielone Mazowsze.

- Rola oficera rowerowego. Zadania urzędnika do spraw rowerowych, sposoby współpracy i dialogu Urzędu Miejskiego z projektantami i organizacjami pozarządowymi. Daniel Chojnacki – Sekcja ds. Rozwoju Ruchu Rowerowego, Urząd Miasta Wrocław.

- Infrastruktura rowerowa w Szczecinie. Funkcjonalność i bezpieczeństwo na drogach rowerowych w Szczecinie. Dobre i złe rozwiązania z perspektywy użytkowników. Bartosz Skórzewski – stowarzyszenie Rowerowy Szczecin.

- Planowanie i projektowanie infrastruktury rowerowej. Wymogi projektowania przyjaznej rowerzystom infrastruktury na podstawie podręcznika C.R.O.W. Rafał Muszczynko – Centrum Zrównoważonego Transportu, Zielone Mazowsze.

- Rozwój ruchu rowerowego we Wrocławiu. Kierunki rozwoju ruchu rowerowego oraz plany na przyszłość we Wrocławiu; charakterystyka działań podejmowanych przez Wrocław celem zachęcenia większej ilości mieszkańców do przemieszczania się rowerem. Daniel Chojnacki – Sekcja ds. Rozwoju Ruchu Rowerowego, Urząd Miasta Wrocław.

- Infrastruktura rowerowa we Wrocławiu. Funkcjonalność i bezpieczeństwo na drogach rowerowych we Wrocławiu. Dobre i złe rozwiązania z perspektywy użytkowników. Radosław Lesisz - stowarzyszenie Wrocławska Inicjatywa Rowerowa.

- Bezpieczeństwo ruchu rowerowego. Typowe zdarzenia drogowe z udziałem rowerzystów, związek bezpieczeństwa z infrastrukturą. Aleksander Buczyński – Centrum Zrównoważonego Transportu, Zielone Mazowsze.

- Warsztaty. Praca w grupach nad konkretnymi projektami. Grupy mieszane - urzędnicy, projektanci, organizacje pozarządowe. Aleksander Buczyński, Rafał Muszczynko – Centrum Zrównoważonego Transportu, Zielone Mazowsze.

Dla uczestników konferencji dostępne będą:

- Polskie tłumaczenie podręcznika C.R.O.W. (płyta CD),

- Broszura Jak nie zmarnować pieniędzy na drogę rowerową – krótki poradnik bezpiecznej i użytecznej infrastruktury rowerowej,

- Rowerowy Gdańsk. Rowerowa Polska. Gdański rowerowy projekt inwestycyjno-promocyjny.

Liczba miejsc ograniczona. Udział w konferencji jest bezpłatny. Więcej informacji i rejestracja:

rowerowy.szczecin.pl/?option=com_content&task=view&id=677&Itemid=356