Koalicja Lanckorońska na rzecz Zrównoważonego Transportu

Szykują się zmiany w priorytecie Zrównoważony gałęziowo rozwój transportu Sektorowego Programu Operacyjnego Transport. Mają one dotyczyć działania Modernizacja linii kolejowych w relacjach między aglomeracjami miejskimi i w aglomeracjach. Obecnie są w nim dwa poddziałania:

1. Przebudowa linii kolejowych.

2. Zakup taboru kolejowego oraz lokomotyw interoperacyjnych.

Prawdopodobne zmiany będą dotyczyły drugiego poddziałania, na które przeznaczono 68,2 mln Euro (ceny 2004). Wystąpiły bowiem formalne problemy z rozdysponowaniem całości środków tego działania.

Przewoźnicy kolejowi otrzymując dotację z Unii Europejskiej podlegają przepisom o pomocy publicznej i nie wiadomo, czy tak duża pomoc nie będzie łamała tych przepisów. Konieczna jest zgoda od Komisji Europejskiej na takie postępowanie. Do czasu formalnego rozwiązania tych wątpliwości zawieszono przyjmowanie wniosków o dotację na zakup taboru w programie SPO Transport.

Lepsza informacja dotyczy przeznaczenia środków. Początkowo przewidywano złożenie jednego zamówienia na tabor, opiewającego na całą kwotę poddziałania. Wymagałoby to jednak zgody komisji Europejskiej, gdyż zadania powyżej 50 mln Euro kwalifikowane są jako tzw. duże projekty. Dlatego zaproponowano, aby środki w ramach tego poddziałania podzielić na trzy następujące poddziałania;

a) zakup lokomotyw;

b) modernizacja elektrycznych zespołów trakcyjnych;

c) zakup autobusów szynowych;

Tak więc środki nie pójdą wcale na wagony na InterCity, ale na linie regionalne, w dodatku tak potrzebne szynobusy. Modernizacja EZT-ów to też dobry pomysł, bo koszt modernizacji jest ok. 15 razy niższy od zakupu nowego pojazdu.

Są jednak dalsze niewiadome:

- Poddziałanie dotyczące taboru powinno być skierowane do przewoźników kolejowych. Tymczasem Przewozy Regionalne nie mają środków na wkład własny, a zakupem autobusów szynowych są zainteresowane przede wszystkim samorządy wojewódzkie. Mogłyby one złożyć wnioski tylko za pośrednictwem samorządowych spółek kolejowych, a tych jeszcze obecnie w Polsce nie ma i jedynie dwa województwa podpisały listy intencyjne z PKP Przewozy Regionalne o zawiązaniu takiej spółki - powiedział Dyrektor Departamentu Finansowania Infrastruktury i Funduszy Europejskich Ministerstwa Infrastruktury, Marek Krawczyk.