Koalicja Lanckorońska na rzecz Zrównoważonego Transportu

W Urzędzie Marszałkowskim województwa śląskiego odbyło się spotkanie na temat wznowienia ruchu na niektórych nieczynnych obecnie lokalnych liniach kolejowych, m.in. Bytom - Gliwice oraz Katowice - Tychy Miasto. Uruchomieniem pociągów na tych liniach zainteresowane jest Stowarzyszenie Kolejowych Przewozów Lokalnych, które już obecnie zarządza 346 km torów w 5 województwach.

Zielone Mazowsze stara się pozyskać fundusze na zakup sześciu używanych wagonów motorowych z Niemiec (VT 614) dla SKPL. Zamawia jednocześnie analizę prawną sytuacji biopaliw oraz analizę techniczną dla instalacji do produkcji biopaliwa dla tych pociągów - sfinansowaniem takiej instalacji zainteresowany jest GEF.

Urząd Marszałkowski ze swojej strony zadeklarował wsparcie w postaci gwarancji kredytowych. Zamówił też na Politechnice Śląskiej opracowanie na temat wznowienia ruchu na linii Bytom - Gliwice.