Koalicja Lanckorońska na rzecz Zrównoważonego Transportu

Zbliżenie - sieć pasażerskich połączeń kolejowych na sudeckim pograniczu Polski i Czech w 2013 r.